Các cá nhân, đơn vị nghiên cứu khoa học có thể tự đề xuất nhiệm vụ KHCN để Sở KHCN TP.HCM lựa chọn, đánh giá và ưu tiên cấp kinh phí đầu tư.
 
Nhằm thu hút được những công trình nghiên cứu mới có hiệu quả, tính ứng dụng cao phục vụ chương trình xây dựng sản phẩm mục tiêu mang thương hiệu TP.HCM, Sở KHCN vừa có thông báo rộng rãi đến các cá nhân, đơn vị nghiên cứu, tổ chức hoạt động KHCN trong và ngoài TP về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016.
 
Theo đó, Sở KHCN mong muốn nhận được đề xuất những công trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới nhằm đổi mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất và sản phẩm để đưa vào thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những nhiệm vụ KHCN nào được đề xuất phù hợp với mục tiêu của chương trình sẽ được TP ưu tiên hỗ trợ để tổ chức thực hiện.
 
Với những nhiệm vụ KHCN đề xuất lên, tác giả/ nhóm tác giả phải chứng minh được tính cấp thiết của đề tài mà mình sắp thực hiện, các nội dung chính, kết quả dự kiến, thời gian thực hiện đề tài cũng như nơi bàn giao sản phẩm sau khi nghiên cứu thành công…
 
 
 
Những đề xuất có tính ứng dụng cao sẽ được Sở KHCN TP.HCM ưu tiên cấp kinh phí thực hiện
 
Bên cạnh đó, nhiệm vụ đề xuất lên cũng cần có sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên sự liên kết thực hiện giữa trường, viện, tổ chức KHCN và nhóm doanh nghiệp; Có sự cam kết cùng đầu tư của doanh nghiệp về tài chính, trang thiết bị, nhân sự, nhà xưởng… để thực hiện nghiên cứu; Sản phẩm phải có thị trường và có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao…
 
Sở KHCN cho biết, thời hạn để nhận đề xuất nhiệm vụ KHCN là từ nay đến hết ngày 15/6/2016.
 
Các cá nhân, tổ chức có nhiệm vụ KHCN muốn đề xuất, có thể nộp tại Sở KHCN TP.HCM (số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3).
 
Thông tin chi tiết có thể liên hệ:
 
Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 08.39.325.809.
 
Email:pvxu.skhcn@skhcn.gov.vn.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 08.39.325.883.
 
Email: ntthang.skhcn@skhcn.gov.vn
 
Theo Khám phá
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *