Tổng kết công tác thi đua Khối Trường – Báo chí – Trung tâm và Nhà xuất bản năm 2015

Ngày 16/12/2015, tại Hà Nội, Khối Trường – Báo chí – Trung tâm và Nhà xuất bản (Khối) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2015 và phương hướng thi đua năm 2016. 
 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Công Tạc; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Lê Ngân Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường Quản lý KH&CN, Tạp chí KH&CN Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN, Trung tâm Tin học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Báo Khoa học và Phát triển.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hà Quốc Trung- Giám đốc Trung tâm Tin học, Khối trưởng Khối thi đua Trường – Báo chí – Trung tâm và Nhà xuất bản năm 2015 trình bày báo cáo tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, Khối đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp và có chiều sâu. Các đơn vị trong Khối phát động phong trào thi đua và đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác để lập thành tích chào mừng sự kiện lớn trong năm với khẩu hiệu “Phấn đấu lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015”.
 
Đa số các ý kiến đại biểu cho rằng, trong năm qua, Khối đã thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN; tuyên truyền, phản ánh thành tựu, kết quả hoạt động của toàn ngành KH&CN; xuất bản các xuất bản phẩm; quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, quản trị duy trì các trang web của Bộ.
 
Đặc biệt, trong công tác thi đua – khen thưởng, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, kịp thời tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tốt, chú trọng việc biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh, đưa các đơn vị trong Khối ngày càng phát triển.
 
Thảo luận về phương hướng hoạt động trong năm 2016, các đơn vị thuộc Khối đã thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2016. Cụ thể, Khối quyết tâm lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Bộ phát động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền sâu rộng Luật KH&CN sửa đổi; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ để tổ chức tốt Ngày KH&CN Việt Nam lần thứ 3;….
 
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Khối đã nhất trí đề xuất tặng Cờ thi đua của Bộ cho 02 đơn vị là Trường Quản lý KH&CN và Tạp chí Tia sáng và đề xuất Trường Quản lý KH&CN được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.
 
 
Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2016
 
Cũng trong Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối đã nhất trí giao ước thi đua năm 2016. Hội nghị cũng bầu Tạp chí Tia sáng làm Khối trưởng và Trường Quản lý KH&CN làm Khối phó năm 2016.
 
 
Nguồn:  Ánh Tuyết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *