Ngày 14/4, ngay sau lễ bàn giao công tác Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh đã có bài phát biểu trước toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo Khoa học và Phát triển xin đăng toàn văn bài phát biểu này.
 
Kính thưa đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN.
 
Trước tiên, cho phép tôi được chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã tin tưởng, giao cho tôi nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN; cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Bộ, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ KH&CN, đặc biệt là cá nhân Đồng chí Nguyễn Quân, thời gian qua đã luôn phối hợp, chia sẻ, ủng hộ tôi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ – đó là nhân tố quyết định để Trung ương, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ cho tôi như ngày hôm nay.
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ nhậm chức sáng 14/4.
Ảnh: Loan Lê.
Kính thưa các đồng chí,
 
Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước đất nước, cộng đồng KH&CN Việt Nam và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Tôi xin hứa, cùng với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Bộ sẽ tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và hoạt động quản lý ngành đối với hệ thống KH&CN cả nước.
 
Kính thưa các đồng chí,
 
Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi luôn trân trọng những thành quả tốt đẹp mà các Bộ trưởng tiền nhiệm (gần đây nhất là Bộ trưởng Nguyễn Quân, trước đó Bộ trưởng Hoàng Văn Phong) đã dành bao trí tuệ, nỗ lực, tâm huyết và cả sự quyết liệt trong việc khởi xướng các đổi mới trong KH&CN, thiết lập hành lang pháp lý và tháo gỡ vướng mắc để tạo thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; tôi cũng thấu hiểu các khó khăn và rào cản trong thực tiễn thi hành để biến các chủ trương tiến bộ thành hiện thực và đi vào cuộc sống. Trong không khí trang trọng, ấm cúng hôm nay, cho phép tôi được biểu đạt sự biết ơn chân thành đến các đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm, cũng như các thế hệ cán bộ công chức, viên chức của Bộ qua các thời kỳ về những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp phát triển KH&CN nước ta. 
 
Như các đồng chí đã biết, trong bối cảnh hiện tại, khi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành đòn bẩy cho công cuộc tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vì vậy, tôi ý thức rằng Bộ ta cần tập trung chỉ đạo thực hiện thành công các định hướng, giải pháp phát triển KH&CN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 20-NQ/TW, những ưu tiên và trọng tâm công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN, sao cho KH&CN tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. 
 
Để đạt được điều đó, chúng ta cần đưa ra được những giải pháp khả thi, hiệu quả đối với các nhân tố con người (nguồn nhân lực KH&CN), đảm bảo phương tiện và môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ khoa học, xác định trúng và đúng tầm nhiệm vụ KH&CN, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN, và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung.
 
Kính thưa các đồng chí,
 
Để hiện thực hóa được những định hướng mục tiêu nêu trên, tôi và Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ mong muốn luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, cùng chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ đóng góp cho hiệu quả công tác của Bộ và cho thành công của sự nghiệp KH&CN của nước ta.
 
Tôi cũng mong muốn ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ và chia sẻ của cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở người ngoài; sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các lực lượng xã hội, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững
 
Kính thưa các đồng chí,
 
Để kết thúc cho phát biểu hôm nay và mở ra một giai đoạn thực hiện nhiệm vụ mới, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ chủ chốt, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *