GD&TĐ – Bộ GD&ĐT hướng dẫn các đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng; các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ năm 2016.
 
Theo đó yêu cầu các hoạt động chào mừng được tổ chức trang trọng, thiết thực và hiệu quả và tùy theo điều kiện của từng đơn vị, lựa chọn và tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp.
 
Nội dung hoạt động gồm: Giới thiệu về các thành tựu KH&CN nổi bật của đơn vị, những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực KH&CN; giới thiệu về năng lực, tiềm lực KH&CN; định hướng phát triển về KH&CN trong thời gian tới.
 
Hình thức tổ chức: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và với đơn vị nói riêng; tuyên truyền về ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin của đơn vị hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 
Các đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” và băng rôn chủ đề: “Khoa học và Công nghệ – Chìa khóa thành công” tại những địa điểm thích hợp trong tuần lễ từ ngày 11 đến 19/5/2016. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN. Tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học và giảng viên, sinh viên.
 
Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên.
 
Tổ chức triển lãm hoặc trưng bày giới thiệu, trình diễn các thành tựu, kết quả nổi bật về KH&CN của đơn vị, kết hợp tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu.
 
Các đơn vị có điều kiện có thể tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam .
 
Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị tích cực triển khai các nội dung hoạt động đề hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 và báo cáo về Bộ trước ngày 15/6/2016. Báo cáo cần chi tiết, đầy đủ, có đánh giá kết quả thực hiện và nêu kiến nghị, đề xuất để tổ chức tốt và hiệu quả ngày Khoa học và Công nghệ trong những năm tiếp theo.
 
Lập Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *