Triển khai Thông báo số 2535/TB-BKHCN ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, chiều ngày 31/8/2017, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã đến làm việc với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật với tư cách là Lãnh đạo Bộ được giao phụ trách.
Tham gia buổi làm việc có Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Phạm Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Võ Tuấn Hải và các cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản.
 
 
 
 
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Nhà xuất bản và các cán bộ chủ chốt đơn vị trực thuộc đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Nhà xuất bản, cụ thể về: cơ cấu tổ chức; nhân sự; nhiệm vụ xuất bản; hoạt động sản xuất, dịch vụ; các nhiệm vụ công tác khác; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các đơn vị trong và ngoài Bộ; về thành tích đạt được và định hướng phát triển của Nhà xuất bản; những kiến nghị, đề xuất của Nhà xuất bản với Lãnh đạo Bộ.

 

Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh về vai trò công tác xuất bản, nhất là xuất bản các xuất bản phẩm khoa học kỹ thuật trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ; đất nước đang đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, quốc gia khởi nghiệp; những mảng sách về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước… Việc củng cố, nâng tầm hoạt động xuất bản cũng là sự quán triệt nội dung Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư Khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao kết quả hoạt động của Nhà xuất bản, nhấn mạnh vai trò của công tác xuất bản trong tình hình mới. Thứ trưởng bày tỏ sự ủng hộ cao với các kiến nghị của Nhà xuất bản về kiện toàn tổ chức bộ máy; tạo điều kiện trong nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xuất bản điện tử… Thứ trưởng yêu cầu Nhà xuất bản cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường, kế hoạch làm việc với các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Phạm Ngọc Khôi cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã dành thời gian làm việc tại Nhà xuất bản, lắng nghe ý kiến của các cán bộ Nhà xuất bản và có đánh giá, chỉ đạo cụ thể cho hoạt động của Nhà xuất bản trong thời gian tới. Ông Phạm Ngọc Khôi thay mặt toàn thể cán bộ Nhà xuất bản hứa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao, xây dựng Nhà xuất bản phát triển bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *