Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật

 


Ngày đăng tuyển:

Ngày 30 tháng 12 năm 2014

Vị trí tuyển dụng:

Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” cần tuyển dụng 04 vị trí làm việc: 01 Quản đốc dự án, 01 Kế toán dự án, 01 Phiên dịch kiêm Cán bộ hành chính dự án, 01 chuyên gia vật liệu xây dựng.

 

Thông tin dự án:

Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Dự án "Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) tại Việt Nam" (gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam.
Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam. Để đạt mục tiêu nói trên, Dự án sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản đối với sản xuất và sử dụng GKN thông qua việc thực hiện 04 hợp phần sau:
i) Hỗ trợ chính sách đối với việc phát triển công nghệ sản xuất GKN;
ii) Xây dựng năng lực kỹ thuật để ứng dụng, vận hành sản xuất GKN và sử dụng các sản phẩm GKN;
iii) Hỗ trợ tài chính bền vững cho việc ứng dụng công nghệ sản xuất GKN;
iv) Trình diễn công nghệ sản xuất gạch không nung, đầu tư và nhân rộng.
Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm mức phát thải khí nhà kính thông qua việc thay thế các lò gạch đốt than đá. Mức giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383 ktonnes CO2. Mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính là 13.409 ktonnes CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi Dự án kết thúc.
Hồ sơ yêu cầu:

Ứng viên quan tâm cần nộp sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thư quan tâm, các bằng cấp chứng chỉ có liên quan tới địa chỉ dưới đây bằng điện tử hoặc bằng giấy. Không trả lại hồ sơ nếu ứng viên không trúng tuyển.

(Thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng xem tại file đính kèm)

Địa điểm nộp hồ sơ:

Ban quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Bộ Khoa học và Công nghệ
Số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04-35560630; Fax: 04-39439733
Email: ndhau@most.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ: 16 giờ, ngày 15/01/2015. Riêng đối với vị trí Chuyên gia vật liệu xây dựng, hạn nộp hồ sơ đến 16 giờ, ngày 30/01/2015.

Lưu ý: – Thông báo chỉ gửi tới những thí sinh lọt vào sơ tuyển.

– Không trả lại hồ sơ nếu ứng viên không trúng tuyển.
Chi tiết: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_tuyen_dung_nhan_su_cho_Du_an_Tang_cuong_san_xuat_va_su_dung_gach_khong_nung_o_Viet_Nam/

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *