1. MỤC ĐÍCH

Đánh giá tình hình, kết quả và triển vọng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội ở Việt Nam. Hội thảo nằm trong chương trình công tác của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết 10 năm (giai đoạn 2006-2015) thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

 

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học và công nghệ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và cơ sở ứng dụng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

2. THỜI GIAN
Ngày 23-24 tháng 10 năm 2014.

3. ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

4. CƠ QUAN TỔ CHỨC
Cục Năng lượng nguyên tử, cơ quan thường trực Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

5. THÀNH PHẦN THAM DỰ
– Các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên môi trường,…;
– Lãnh đạo các cơ quan quản lý của các bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; các sở, ban, ngành, các địa phương có quan tâm;
– Đại diện các doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp trang thiết bị;
– Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm đến ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế – xã hội;
– Các chuyên gia nước ngoài;
– Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

6. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban: TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT.
Phó Trưởng ban thường trực: ThS. Lê Doãn Phác, Phó Cục trưởng Cục NLNT.
Phó trưởng ban: TS. Lê Quang Nam, Giám đốc Sở KHCN Đà Nẵng.
Ủy viên thư ký: KS. Nguyễn Thị Yên Ninh, Chánh Văn phòng Cục NLNT.

7. NỘI DUNG
Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính sau đây:
a. Tình hình triển khai Quy hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020;
b. Kinh nghiệm và thành tựu quốc tế trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội;
c. Tình hình, kết quả, triển vọng và giải pháp ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên môi trường. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm:
– Y học hạt nhân, xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ;
– Kỹ thuật đánh dấu (Tracer), Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT), Kỹ thuật điều khiển hạt nhân (NCS);
– Ứng dụng công nghệ bức xạ (bảo quản thực phẩm, tiệt trùng dụng cụ y tế, vật liệu mới…);
– Đột biến tạo giống cây trồng, tiệt sinh côn trùng;
– Thuỷ văn đồng vị (tài nguyên nước, an toàn đê, đập,…), thăm dò và khai thác khoáng sản, phân tích hạt nhân,…;
– Các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

8. TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI THẢO
Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những báo cáo, tham luận để đưa vào Tuyển tập báo cáo Hội nghị.

9. GIAN TRƯNG BÀY
Ban Tổ chức bố trí một gian trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội thảo để các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và quảng bá công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

10. ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO
– 31/8/2014: Thời hạn cuối cùng đăng ký tham dự Hội thảo (Mẫu A);
– 10/9/2014: Thời hạn cuối cùng đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);
– 15/9/2014: Thời hạn cuối cùng gửi báo cáo (tóm tắt và toàn văn) và tham luận (Mẫu C).
– 10/10/2014: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo (oral hoặc poster), tham luận.

11. KINH PHÍ THAM DỰ
– Ban Tổ chức không thu lệ phí tham dự hội thảo.
– Các đại biểu tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở để tham dự Hội thảo.
– Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu quảng bá công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ chịu trách nhiệm đóng góp kinh phí để Ban Tổ chức bố trí gian trưng bày.
Ban Tổ chức hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân tài trợ cho Hội thảo!
Địa chỉ liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Yên Ninh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử.
Địa chỉ: P1001, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 4 38263251, (+84) 904364715, Fax: (+84) 4 39412970.
Email: ntyninh@most.gov.vn;
CC : ntyninh@gmail.com; dthong@most.gov.vn; bthoang@most.gov.vn;
Thông tin về hội thảo được đăng tải trên website của Cục NLNT: http://vaea.gov.vn

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *