Thông báo Danh sách công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 01 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ của Viện Công nghệ xạ hiếm thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đề nghị.
 
Tên cụm công trình: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất urani kỹ thuật và chế tạo viên gốm nhiên liệu hạt nhân từ quặng urani Việt Nam, chuẩn bị cho nội địa hóa cung ứng nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân”.
 
Các đồng tác giả công trình:
 
TT – Học hàm, học vị, họ và tên
1
 
PGS.TSKH. Thái Bá Cầu
 
13
 
TS. Đỗ Quý Sơn
 
2
 
TS. Nguyễn Xuân Chiến
 
14
 
ThS. Đoàn Thanh Sơn
 
3
 
KS. Nguyễn Văn Đoàn
 
15
 
KS. Phạm Đức Thái
 
4
 
TS. Đặng Anh Hào
 
16
 
TS. Cao Hùng Thái
 
5
 
KS.Trần Văn Hoà
 
17
 
ThS. Lê Quang Thái
 
6
 
TS. Nguyễn Trọng Hùng
 
18
 
TS. Cao Đình Thanh
 
7
 
ThS. Nguyễn Đức Hư­ng
 
19
 
KS. Đặng Ngọc Thắng
 
8
 
TS. Nguyễn Đức Kim
 
20
 
PGS.TS. Lê Bá Thuận
 
9
 
TS. Lê Viết Lân
 
21
 
KS. Vũ Hưng Triệu
 
10
 
PGS.TS. Đỗ Ngọc Liên
 
22
 
PGS.TS. Huỳnh Văn Trung
 
11
 
TS. Thân Văn Liên
 
23
 
TS. Chu Văn Vĩnh
 
12
 
TS. Vũ Thanh Quang
 
24
 
TS. Nguyễn Thị Kim Dung
 
Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai tổ chức Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải thưởng cho cụm công trình nêu trên. Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.
 
Nguồn:  Vụ Thi đua – Khen thưởng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *