Tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ năm 2014

 

 

 


Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị
Ngày 07/8, tại thành phố Đà Nẵng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2014 với sự tham gia của hơn 130 đại biểu là lãnh đạo và các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ (TCCB) đến từ 32 đơn vị thuộc Bộ KH&CN.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp công tác Tổ chức cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ 2013 – 2014; nội dung Quy chế Quản lý đoàn ra, hộ chiếu; nội dung Quy chế nâng lương trước hạn; nội dung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; dự thảo Quy chế phân cấp Quản lý cán bộ của Bộ.

Ông Trần Đắc Hiến – Vụ trưởng Vụ TCCB cho biết, Hội nghị là cơ hội để lãnh đạo và cán bộ làm công tác TCCB các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trọng này. Thông qua Hội nghị, vụ TCCB mong muốn công tác tổ chức cán bộ của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ ngày càng chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý KH&CN của Luật KH&CN năm 2013.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác TCCB thời gian qua là việc ban hành Quy chế/ Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. Vụ TCCB đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 1101/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ).

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ chế, chính sách bao gồm việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về hệ thống tổ chức, nhân lực KH&CN; xây dựng các đề án, chương trình; các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ của Bộ,… cũng được đặc biệt chú trọng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ được coi là một nội dung quan trọng trong chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Vụ TCCB đang tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN bằng ngân sách sự nghiệp KH&CN. Vụ TCCB đang tích cực phối hợp với Vụ Tài chính để xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN để sớm đưa các nội dung được quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP vào thực tiễn.

Trong năm vừa qua, công tác cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Vụ TCCB đã tiến hành các thủ tục tuyển dụng đặc cách không qua thi cho 40 công chức, viên chức tại một số đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện các thủ tục để trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định bổ nhiệm ngạch cho các viên chức, công chức đạt kết quả trong các kỳ thi nâng ngạch, chuyển ngạch; nâng ngạch không qua thi cho các công chức, viên chức theo đúng quy định.

Thời gian tới, công tác TCCB của Bộ cần tập trung xây dựng, dự thảo các văn bản, chính sách hướng dẫn thực hiện Luật KH&CN sửa đổi, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011 – 2020” đã được Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ kiện toàn tổ chức, hoạt động theo quy định tại Nghị định 20/2013/NĐ-CP; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức như thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ;…

Các đại biểu cũng dành phần lớn thời gian báo cáo về công tác TCCB tại đơn vị, thảo luận với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; công tác tổ chức cán bộ; những mặt thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ,…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân thông báo khái quát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới cũng như những khó khăn, bất cập của ngành KH&CN. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác TCCB và vai trò của cán bộ làm công tác TCCB. Công tác TCCB cần được thực hiện nghiêm túc, nhất quán đảm bảo công tác ưu đãi, sử dụng, trọng dụng cán bộ. Cán bộ làm công tác TCCB cần quan tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo, đảm bảo quyền lợi chế độ chính sách cho cán bộ trong đơn vị, cần quan tâm, chia sẻ, đúng mực trong cư xử đảm bảo công bằng, khách quan trong công việc. Công tác TCCB cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, để Bộ KH&CN có môi trường làm việc tốt nhất góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ và mục tiêu chung của toàn ngành KH&CN.

Tin, ảnh: Hương Thuỷ

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *