Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lồng ghép việc xây dựng “Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản”.
Việc lồng ghép được thực hiện theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ với việc xây dựng “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thức đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số”.

 

Theo đó, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả 15 năm thực hiện Chương trình “ Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thức đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số”, làm cơ sở xác định mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Chương trình nói trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý II năm 2015.

Tin, ảnh: Mai Mai

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *