Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
 
 
Viện Hàn lâm Anh quốc sẽ tài trợ toàn phần cho một số đề xuất hợp tác nghiên cứu ngắn hạn của các nhóm 2 nhà khoa học của hai nước, trong thời gian tối đa tới 12 tháng.
 
Thông tin chi tiết về chương trình và phương thức nộp hồ sơ được thông báo tại trang web của Viện Hàn lâm Anh quốc: www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants
Hạn nộp hồ sơ: 17.00 ngày 18/3/2015 (giờ UK)
 
Thông tin liên hệ: chị Phan Liên Hương, Cán bộ Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh, Hà Nội. Email: phan.huong@fco.gov.uk; Tel: 04. 3936 0500/ ext.2297.
 
* Quỹ Newton Việt Nam là một chương trình hợp tác phát triển về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm (2014-2019). Chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học” là một trong các chương trình được hỗ trợ bởi Quỹ Newton. 
 
Xin xem thêm thông tin thêm về Quỹ Newton tại : http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Quy_Newton-_Thong_bao_Chuong_trinh_ho_tro_hop_tac_nghien_cuu_ngan_han_tai_Vuong_Quoc_Anh/
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *