Tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIII sẽ dành thời gian tới hơn 10 ngày (quá nửa thời gian của kỳ họp) để dành xem xét quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.
 
Thông tin này được Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông cho biết tại buổi họp báo chiều 18/3.
 
Theo đó đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII và dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Trong đó có các chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bãi nhiệm một số chức danh cũ của Uỷ viên Bộ Chính trị đã nhận nhiệm vụ mới sau Đại hội Đảng XII.
 
Ngoài các chức danh chủ chốt, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn một số chức danh thành viên Chính phủ; thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
 
 
Ông Lê Minh Thông giới thiệu chương trình kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13
Ông Thông cũng cho biết, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 4 ngày để thảo luận, xem xét và thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
 
Quốc hội cũng dành 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; xem xét tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội…
 
Trả lời báo chí tại buổi họp báo liên quan đến vấn đề chuẩn bị bầu cử với việc năm nay nhiều hồ sơ tự ứng cử trong đó có cả nhà khoa học, giới văn nghệ sĩ… ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký Quốc hội cho rằng: tất cả công dân là bình đẳng và đương nhiên ai cũng phải tuân thủ đúng quy trình và các quy định của pháp luật.
 
Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII diễn ra trong 19 ngày (khai mạc vào ngày 21/3/2016, dự kiến bế mạc vào ngày 12/4).
Bích Ngọc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *