Họ tên: Phạm Thị Mai
Phòng/Ban làm việc: Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tại ТР.НСМ
Chức vụ: Biên tập viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *