Ngày 31/7/2014 tại trường Quản lý khoa học và công nghệ đã diễn ra Lễ trao tặng sách của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cho nhà trường. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Ngọc Khôi – Giám đốc Nhà xuất bản cùng các đồng chí đại diện của Nhà xuất bản. Về phía trường Quản lý Khoa học và Công nghệ, có TS. Vũ Trường Sơn – Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí là trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

 

Tại buổi lễ, đại diện Nhà xuất bản – ông Phạm Ngọc Khôi đã trao tặng 143 cuốn sách với 37 đầu sách và từ điển về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho trường, góp phần bổ sung tài liệu cho thư viện trường, phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên, học viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

“Nhà trường rất cảm động nhận được sự ủng hộ của Nhà xuất bản, rất mong quan hệ của hai đơn vị gắn kết chặt chẽ hơn trong việc xuất bản sách và giáo trình phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ…” Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ  Vũ trường Sơn chia sẻ trong lúc đón nhận tài liệu KH&CN từ Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật.

Nhận thức toàn diện và sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ, qui luật vận động của giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”1.  Với nhận thức đó, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực (cán bộ) khoa học, công nghệ được xác định là nhân tố quyết định đối với phát triển khoa học và công nghệ, việc chủ động hợp tác giữa hai đơn vị đào tạo và xuất bản trong cùng Bộ Khoa học và Công nghệ là hết sức cần thiết, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tiếp đó, hai đơn vị đã trao đổi định hướng hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới, Nhà xuất bản có thể phối hợp với nhà trường trong việc xuất bản bộ giáo trình của trường đang được triển khai, biên soạn, các nội dung chi tiết về làm việc sẽ được các đơn vị chức năng của hai đơn vị trực tiếp làm việc và bàn bạc cụ thể.

  1. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *