– Họ tên: Nguyễn Trọng Hoàng
– Phòng ban làm việc: CN NXB KH&KT tại TP. HCM
Chức vụ: Kế toán viên

trong hoang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *