Họ tên: Nguyễn Thị Thuỳ Dương 
– Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật. 
– Chức vụ: Nhân viên.

thuy duong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *