Nghiên cứu xuất bản sách Vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”

Chiều 26/4, tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra hội nghị bàn kế hoạch ra mắt Sách Vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”.
 
Phát biểu tại cuôc họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – nói: “Chúng ta đều biết Đảng có đưa vào nghị quyết trong nhiệm kỳ thứ 11 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Theo hướng đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội nhận thấy cần sự huy động cao hơn, phát huy tốt hơn lực lượng sáng tạo của toàn quốc phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có phong trào sáng tạo cấp quốc gia, liên kết toàn bộ sáng tạo của các tổ chức nhà nước, đồng thời định hướng sáng tạo phục vụ hiện đại hoá, hội nhập hoá quốc tế. Mặt trận đặt mục tiêu xây dựng môi trường văn hoá sáng tạo tốt hơn trong toàn quốc trong 5 năm tới, tạo niềm tin rằng người Việt Nam có khả năng sáng tạo, cũng như tạo ra cơ chế để sản phẩm sáng tạo được thương mại hoá mạnh mẽ, thúc đẩy không khí thi đua sáng tạo”.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Loan Lê
Để góp phần đạt được mục tiêu này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng đề án phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi”. Một trong những giải pháp quan trọng để triển khai phong trào này là công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm, trong đó giới thiệu các công trình sáng tạo tiêu biểu nhất của Việt Nam, qua đó một phần thấy được hiệu quả sáng tạo, nhưng quan trọng là khơi dậy niềm tự hào sáng tạo cũng như giới thiệu các chính sách mới cập nhật hỗ trợ sáng tạo.
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ góp phần vào việc hỗ trợ sản phẩm sáng tạo cũng như cá nhân, tổ chức sáng tạo được vinh danh sau khi sách xuất bản.
 
Đề cập tới vấn đề công văn hướng dẫn các bộ ngành địa phương, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng: “Cần phải có quy định, tiêu chí giải thưởng rõ ràng, mang tính tôn vinh đúng thông điệp đề án nhất”.
 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Loan Lê
 
Góp ý cho kế hoạch tổ chức biên tập, in và phát hành Sách vàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấntin rằng, nếu làm tốt phong trào tôn vinh khả năng sáng tạo của người Việt, nó có thể trở hành một thương hiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giống như phong trào “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Ông cũng đóng góp ý kiến về việc xây dựng đề cương cuốn sách đồng thời hứa sẽ hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá sách cũng như các cá nhân, tổ chức, và phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Hiền Thảo
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *