Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) xác định năm 2016 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN.
 
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc chủ trì buổi họp báo.
Ngày 01/04, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý I/2016. Tại cuộc họp báo lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN đã cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ KH&CN, trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của Chính phủ.
 
Theo đó, trong Quý I/2016, Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo trong kế hoạch năm 2016; thực hiện và hoàn thành việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; phê duyệt Khung các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn của Lãnh đạo Chính phủ dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân lần thứ IV tại Hoa Kỳ.
 
Theo thứ trưởng Bộ KH&CN – Phạm Công Tạc: "Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Năng lượng Nguyên tử, Luật này sẽ liên quan rất lớn đến vấn đề xây dựng hai tổ máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Đồng thời mong muốn có cơ chế tài chính đặc thù cho Viện Việt Nam – Hàn Quốc (V- KIST), Bộ KH&CN đã trình và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp ngày 26.03. Sửa đổi Nghị định 95/NĐ- CP về đầu tư về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ".
 
Năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, là năm mở đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành và trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ KH&CN thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương (TPP, FTA,…) với các nước trong khu vực và trên thế giới; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; tổng kết các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2011-2015.
 
Trong bối cảnh đó, Bộ KH&CN xác định năm 2016 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN; hướng trọng tâm hoạt động KH&CN nhằm đưa nước ta sớm tiệm cận với mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 
 
"Tập trung thúc đẩy việc chuyển đổi tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát triển doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa KH&CN bám sát và phục vụ trực tiếp cho các ngành, các lĩnh vực trọng điểm của đất nước" – Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết.
 
Loan Lê
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *