Doanh nghiệp vi phạm quyền SHTT bắt buộc phải thay đổi tên nếu không muốn bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp.
 
Bộ trưởng Bộ KHCN và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa ký quyết định ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT – BKHCN – BKHDT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHTT.
 
Trong đó, đáng chú ý nhất là việc doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp nếu không tiến hành các biện pháp khắc phục tình trạng vi phạm quyền SHTT.
 
 
Doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nếu cố tình vi phạm quyền SHTT
Buộc thay đổi tên doanh nghiệp
 
Thông tư 05 nêu rõ, những doanh nghiệp có hành vi vi phạm về quyền SHTT trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch… sẽ bị cơ quan chức năng yêu cầu buộc thay đổi tên hoặc ngành nghề kinh doanh.
 
Trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp và doanh nghiệp vi phạm tự thương lượng, thỏa thuận với nhau trong vòng 30 ngày.
 
Trong thời gian này, nếu các bên đạt được thỏa thuận và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên thứ 3, người tiêu dùng và xã hội thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra văn bản thông báo ghi nhận sự thỏa thuận đó và dừng giải quyết vụ việc.
 
Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi mình hoạt động đề nghị có văn bản yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên gọi cho phù hợp.
 
Trong thời hạn 2 tháng, doanh nghiệp vi phạm phải tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp. Quáthời hạn nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đồng thời, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về SHTT.
 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
Đối với những đơn vị cố tình vi phạm hoặc không tiến hành thay đổi tên theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan chức năng được quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp đó.
 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đơn vị vi phạm có trách nhiệm tiến hành thay đổi tên, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp.
 
Trường hợp doanh nghiệp vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi tên hay loại bỏ yếu tố vi phạm, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý và thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.
 
Theo Khám Phá
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *