Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài
 
Đó là một trong những nội dung chính của Đề tài “Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững” mã số KX.01.16/11-15 vừa được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước nghiệm thu vào ngày 12/4 tại Hà Nội.
Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu, Chủ nhiệm Đề tài GS.TS. Nguyễn Đình Hương cho biết, hiện nay vấn đề đô thị hóa là quy luật phát triển khách quan nhằm chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ theo sự phân công lao động xã hội với hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, mối quan hệ đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phải sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
 
Thời gian qua, tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gia tăng ô nhiễm, góp phần làm biến đổi khí hậu, việc kết hợp những thay đổi của các yếu tố này đã tác động ngược trở lại đối với quá trình đô thị hóa, hình thành các thành phố lớn như: sự phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn của các đô thị; vấn đề giáo dục, chăm sóc sức khỏe; công ăn việc làm cho dân số đô thị.
 
Theo đó, Đề tài đã rút ra kinh nghiệm, bài học cho Việt Nam từ một số nước về chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển vững như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cụ thể là, đô thị hóa phải gắn kết với sức mạnh thị trường trong quá trình phân bổ nguồn lực; quy mô đô thị phải phụ thuộc vào chính quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông và nhà ở; quy hoạch sử dụng đất đô thị hóa hiệu quả là chìa khóa thành công của đô thị hóa; vai trò của Chính phủ trong phát triển đô thị, đặc biệt trong việc hình thành và phát triển các vùng đô thị qua các địa giới hành chính khác nhau; phân vùng và liên kết vùng đô thị là không thể thiếu trong chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững để phát triển đô thị mới hoặc đô thị vệ tinh cần gắn kết với vùng đô thị cốt lõi ; chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững với con người là trọng tâm.
 
Đề tài đã đề ra chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững, có tầm nhìn dài hạn về tổ chức, sử dụng hiệu quả tài nguyên theo kinh tế thị trường, đặc biệt là lấy con người và chất lượng sống của con người làm trọng tâm. 
 
Theo GS.TS. Nguyễn Đình Hương, mục tiêu đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững đến năm 2025 tầm nhìn 2050 là hình thành hệ thống đô thị Việt Nam nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng trên toàn lãnh thổ gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với thực tiễn theo từng giai đoạn. Hiện đại hóa hệ thống đô thị hiện có theo hướng xây dựng đô thị phát triển bền vững thông minh nhất là hai đô thị đặc biệt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Đến năm 2025 hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội trong hệ thống đô thị. Năm 2050 Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có hệ thống đô thị hiện đại với GDP đầu người trên 15.000 USD, 85-95% đô thị hóa…
 
Thành công của Đề tài mang lại những đóng góp cho việc phân bố đô thị bền vững theo vùng lãnh thổ, định hướng phát triển các đô thị theo các chỉ tiêu cơ bản của đô thị đặc biệt, đô thị lớn, đô thị vừa, đô thị nhỏ và đô thị đặc thù trong tương lai.
 
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.
 
Tin, ảnh: Ngũ Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *