Đảng, Nhà nước luôn coi Khoa học công nghệ (KH&CN) là một trong hai quốc sách hàng đầu; xác định đến năm 2020 Việt Nam có một nền KH&CN nằm trong nhóm các nước dẫn đầu ASEAN, đến năm 2030, một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.
Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển thị trường KH&CN cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là một trong những chương trình hợp tác hướng tới mục tiêu trên.
 
 
Toàn cảnh Lễ ký kết (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết như trên tại Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội diễn ra mới đây.
 
Để thực hiện chủ trương trên, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế và chính sách có tính đột phá đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Biên bản ký kết, hai bên cùng hợp tác thực hiện các hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng KH&CN tại Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác khai thác được các thế mạnh của mỗi bên; hai bên cùng liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Các doanh nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng KH&CN của các sản phẩm và dịch vụ, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
 
Tại Lễ ký Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN Phạm Đức Nghiệm đã giới thiệu một số chương trình dự án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH&CN như: Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp nghiên cứu các chương trình, dự án KH&CN áp dụng vào sản xuất kinh doanh với tổng nguồn vốn hơn 1000 tỷ đồng; hơn 10 chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp KH&CN; đồng thời giải đáp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội xung quanh các vấn đề liên quan đến các nguồn quỹ hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tịch thực hiện hồ sơ đề nghị đầu tư…
 
Phương Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *