Theo Kế hoạch số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), bắt đầu từ ngày 01/12/2015, Hội đồng cấp cơ sở sẽ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN và kết thúc việc xét tặng trước ngày 31/12/2015.
 
Hội đồng cấp Bộ sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN từ 05/01/2016 và hoàn thành trước ngày 28/2/2016.
Để tạo điều kiện cho các tác giả có công trình KH&CN đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia xét tặng giải thưởng, ngày 20/01/2015, Bộ KH&CN đã có Công văn số 4498/BKHCN-TĐKT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp hội các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục đôn đốc, triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong phạm vi quản lý khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức xét tặng giải thưởng theo quy định, đạt kết quả tốt.
 
 
 
Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực KH&CN năm 2010 (Nguồn: ITN)
Nguồn:  Vụ Thi đua – Khen thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *