Chiều ngày 23/12/2016, tại Hà Nội, Khối các đơn vị Viện – Trường thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 
 
Tham dự Hội nghị có: đồng chí Hoàng Văn Phong – Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, đồng chí Hoàng Minh – Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách KH&CN đồng chủ trì, lãnh đạo các đơn vị trong Khối Viện – Trường (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng, Trường Quản lý KH&CN), cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2016 và định hướng công tác năm 2017 của các đơn vị trong Khối, nghe ý kiến góp ý của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cách thức phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp với nhau và giữa những đơn vị sự nghiệp với các đơn vị quản lý của Bộ. 
 
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Khối các đơn vị Viện – Trường
Theo báo cáo, năm 2016, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã thực hiện 1 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp cơ sở. Công tác giám định sở hữu trí tuệ của Viện vẫn tiếp tục được thực hiện nền nếp, đúng hạn. Tính đến hết ngày 21/11/2016, Viện đã tiếp nhận, thụ lý và đưa ra kết luận giám định 585 hồ sơ, trong đó 478 hồ sơ Nhãn hiệu, 89 hồ sơ Kiểu dáng công nghiệp và 18 hồ sơ Sáng chế. Kết luận giám định đã được sử dụng như một nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ đắc lực cho việc giải quyết tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
 
Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ, năm 2016 đã triển khai 01 đề tài cấp Nhà nước, nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2015, triển khai 02 đề tài bắt đầu từ năm 2016, hoàn thành 03 đề tài cấp cơ sở và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các kết quả nghiên cứu của Viện đã cung cấp luận cứ cho các đơn vị của Bộ sử dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, thông qua các kết quả nghiên cứu đã có trên 10 bài báo được công bố trên các tạp chí KH&CN uy tín trong nước, Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia và Hội thảo quốc tế. Hoạt động định giá công nghệ được hình thành từ Ngân sách Nhà nước, đánh giá trình độ công nghệ hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN, lựa chọn đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp cũng được triển khai có hiệu quả. Đồng thời, hoạt động quản lý, khai thác, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tiếp cận với thông lệ Quốc tế. Tính đến hết ngày 15/12/2016, Viện đã khai thác cơ sở dữ liệu để cung cấp 16.300 lượt chuyên gia cho 15 đơn vị chức năng thuộc Bộ phục vụ thành lập gần 1.350 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia, Hội đồng xét chọn giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN và một số hoạt động khác. 
 
Viện Chiến lược và chính sách KH&CN đã thực hiện 7 nhiệm vụ cấp Bộ, 9 nhiệm vụ cấp cơ sở; chủ trì chuẩn bị nhiều báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan quản lý. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ của Viện trong Tổ Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng bài viết trên Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN; xây dựng báo cáo thường niên về KH&CN; tuyển sinh 3 Khóa với 17 nghiên cứu sinh và đang tiếp tục triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN;…
 
Về các kết quả nổi bật của Viện nghiên cứu phát triển Vùng, Phòng Thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã dần ổn định, trong năm 2016, ngoài việc đáp ứng tốt nhu cầu phân tích cho các đề tài, dự án, Phòng còn thực hiện các dịch vụ phân tích từ bên ngoài với doanh thu đạt 700 triệu đồng. Trạm Thử nghiệm và Ươm tạo công nghệ tại Thanh Hóa cũng đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng và bước đầu đã xây dựng được một số mô hình: nuôi bò sinh sản, tập đoàn cây có múi giống chất lượng cao,… Viện đã thực hiện 4 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 11 nhiệm vụ cấp Bộ, 4 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 7 nhiệm vụ cấp cơ sở, 1 nhiệm vụ từ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, 3 nhiệm vụ từ Chương trình Nông thôn miền núi; xây dựng, chuyển giao 29 quy trình kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.
 
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tư vấn cho nhiều lượt cá nhân, tổ chức sở hữu sáng chế hoàn thiện công nghệ và hỗ trợ thương mại hóa sáng chế. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình “Sáng kiến – Giải pháp”; nghiên cứu, phân tích, cung cấp thông tin sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp cùng doanh nghiệp nâng cấp công nghệ, đổi mới công nghệ.
 
Trường Quản lý KH&CN, năm 2016 đã triển khai hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định với tổng số hơn 2.000 học viên/30 lớp tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, 3 lớp bồi dưỡng chức dành cho cán bộ của Bộ với hơn 100 học viên. Tổ chức thành công chương trình đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, với gần 30 lớp cho gần 2.000 học viên. Chủ trì, xây dựng thành công 6 chương trình, tài liệu bồi dưỡng viên chức khoa học cho 2 ngạch nghiên cứu viên và kỹ sư; đào tạo gần 600 học viên góp phần giải quyết bức xúc của các nhà khoa học suốt 4 năm qua. Đặc biệt, Trường đã tổ chức 01 khóa đào tạo cho cán bộ Bộ KH&CN Lào. Thực hiện 3 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp cơ sở…
 
Các đơn vị trong Khối cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bổ sung biên chế; tăng cường cơ sở vật chất; hỗ trợ, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tạo điều kiện để có thể tham gia các Chương trình, các Quỹ, Dự án cấp Nhà nước, dự án hợp tác quốc tế;…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị. Với tài liệu ngắn gọn nhưng đã thể hiện được bức tranh tổng thể về chức năng, nhiệm vụ, những kết quả nổi bật cũng như hạn chế, khó khăn của các đơn vị, định hướng sắp tới,… Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia cho rằng, các đơn vị sự nghiệp của Bộ hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề liên quan đến điều kiện phát triển đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ. Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị quản lý, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia mong rằng các đơn vị quản lý của Bộ quan tâm, cùng với các đơn vị sự nghiệp phối hợp để giải quyết các vấn đề của Bộ nói chung và của đơn vị nói riêng. Các đơn vị sự nghiệp cũng cần liên kết, phối hợp chặt chẽ để triển khai các công việc liên quan. 
 
Nguồn:  Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *