Peru là nền kinh tế thành viên đăng cai tổ chức Năm APEC 2016. Trong các ngày từ 10-12/5/2016, Khóa họp lần thứ 7 của Cơ chế hợp tác “Đối tác chính sách khoa học, công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-7) trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị APEC 2016 đã được tổ chức tại Arequipa, Peru với sự tham gia của hầu hết các nền kinh tế thành viên (bao gồm: Australia, Canada, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Đài Loan, Hoa Kỳ và Việt Nam), Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), và Ban Thư ký APEC… 
 
Diễn đàn PPSTI là cơ chế đối tác đối thoại thường niên trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) để các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi, thảo luận, đối thoại trong xây dựng cơ chế và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) trong khu vực APEC.
 
Với chủ đề của Khóa họp PPSTI-7, “Khoa học, công nghệ và đổi mới thúc đẩy chất lượng tăng trưởng”, các nền kinh tế thành viên đã tích cực thảo luận các hoạt động nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện các khuyến nghị của PPSTI trong tăng cường cơ chế chính sách cho STI; chia sẻ các kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và triển khai; chia sẻ các nỗ lực, thành tựu đạt được trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, trong đó trao đổi, đề xuất cách thức nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng bền vững toàn cầu trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tại PPSTI-7, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về ba nhóm lĩnh vực chính bao gồm: (i) Nâng cao năng lực khoa học công nghệ; (ii) Thúc đẩy tạo dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới; và (iii) Tăng cường nâng cao khoa học công nghệ với các đề xuất dự án hợp tác cụ thể. Các nền kinh tế thành viên đã thông qua kế hoạch công tác của PPSTI năm 2016.
 
Tham gia Khóa họp, về phía Việt Nam có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ) và Bộ Ngoại giao. Tại Khóa họp, đại diện Việt Nam đã trao đổi cập nhật nội dung mới về xây dựng cơ chế chính sách cho STI trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016; các thành tựu mà KH&CN đã đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội; việc triển khai Dự án xúc tiến thương mại hóa công nghệ do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2016 và 2017, cũng như thông tin đến các đối tác về sự tích cực chuẩn bị của Việt Nam cho các hoạt động dự kiến được thực hiện trong khuôn khổ PPSTI 2017 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Các đối tác tại Diễn đàn APEC đánh giá cao các công việc do phía Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua, và ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục thực hiện các nội dung của Dự án đã đề xuất để báo cáo kết quả thực hiện trong các phiên họp tới của Diễn đàn. Bên cạnh đó, với vai trò sẽ là nền kinh tế thành viên đăng cai Năm APEC 2017, việc tham gia, nắm bắt thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội nghị và các diễn đàn sẽ góp phần giúp cho các đơn vị của Việt Nam có thể xây dựng kế hoạch các hoạt động với tính khả thi cao trong Năm APEC 2017. 
 
Nguồn:  Vụ Hợp tác quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *