Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM theo Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng giai đoạn 2016 – 2020.
 
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính về việc tiếp tục thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.
 
Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2011- 2016; đề xuất bổ sung, điều chỉnh cần thiết cho giai đoạn sau, nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình phù hợp với Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
 
 
Ảnh minh hoạ.
 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 3 năm triển khai Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Chương trình đã góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận mô hình nông thôn mới, làm rõ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; xây dựng được các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, thu nhập của nông dân tăng 20-30%.
 
Theo Báo Chính phủ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *