Sáng nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, 5 năm mới diễn ra một lần.
 
Được truyền hình, phát thanh trực tiếp, Đại hội 12 khai mạc trọng thể với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
 
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc Đại hội
 
1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự Đại hội.
 
Phiên khai mạc sáng nay còn có sự tham dự của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch QH, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa 2-6, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu.
 
 
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của BCH TƯ khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12
 
Đại diện đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những khách mời danh dự của Đảng tại lễ khai mạc.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12.
 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc
 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
 
 
 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ khóa 11
 
Bầu Trung ương khóa mới
 
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, đó là công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Theo chương trình, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ trình Đại hội Báo cáo về công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên khai mạc
 
Đại hội sẽ dành thời gian để thảo luận và biểu quyết  về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Theo chuẩn bị của Hội nghị Trung ương, con số này là 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.
 
Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, xem xét nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới (cả chính thức và dự khuyết) do Ban chấp hành Trung ương khóa 11 chuẩn bị.
 
Đại hội cũng sẽ xem xét những trường hợp xin rút (nếu có) khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
 
Sau khi được bầu, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, UB Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm UB này.
 
 
 
Dự kiến, ngày 28/1 sẽ công bố kết quả bầu nhân sự của Đại hội Đảng 12, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ra mắt chính thức.
 
Các văn kiện quan trọng của Đại hội 12: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 11; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
 
Điểm mới của các văn kiện: phát huy “sức mạnh toàn dân tộc”, phát huy “dân chủ XHCN", “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".
 
Xuân Linh – Lê Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *