Hướng dẫn về các khoản chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

(Taichinh) – Hiện nay tôi đang làm công tác kế toán tại chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Định, tôi có một số vướng mắc như sau: Chi cục tôi là cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ: cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ( thu phí, lệ phí theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 ).
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tuy nhiên trong phần hướng dẫn các khoản chi phí liên quan đến việc thu phí có nội dung: " Chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ". Tôi không biết khoản chi này có được điều tiết bởi qui định nào hay không? mức chi bồi dưỡng là bao nhiêu? và những cán bộ nào, làm công việc gì sẽ được chi tiền bồi dưỡng này? và xin cho hỏi những cán bộ làm ở bộ phận 1 cửa của chi cục liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.. có được chi bồi dưỡng là 400 ngàn đồng/ tháng/ người ( theo qui định – bồi dưỡng cán bộ làm công tác tại phòng 1 cửa )trích từ khoản thu này hay không?. Kính mong quý Bộ hướng dẫn sớm để tôi được biết và thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!
 
Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:
 
1. Cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Định làm công tác thu phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, khi được cơ quan cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thì được hưởng các chế độ (Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập, chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ, hỗ trợ tiền ăn, … ) theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
 
2. Tại điểm 10, phụ lục mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính, kèm theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, có quy định: Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông); mức chi tối đa 400.000 đồng/người/tháng; Mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.
 
Do vậy, trường hợp Chi cục thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2010 nói trên, đề nghị Chi cục báo cáo Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn xem xét, để chi hỗ theo quy định của UBND tỉnh Bình Định.
 
Theo mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *