(Taichinh) – Tôi công tác tại một Ban quản lý dự án chuyên nghành. Thực hiện theo Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; Thông tư 23/2015/TT- BLĐTBXH ngày 23/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị Định số 05, hiện nay đơn vị tôi khi thanh toán làm thêm giờ có vấn đề vướng mắc xin ý kiến giải đáp của Bộ Tài Chính.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cụ thể như sau: +Khi thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho cán bộ viên chức như sau đơn giá được tính theo hướng dẫn của TT23 như sau: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm Trong đó theo TT23 thì :Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).
 
Tiền lương thực trả hàng tháng của Ban quản lý dự án theo thông tư 05/TT-BTC ngày 06/01/2014 bao gồm : Tiền lương nghạch bậc+ Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm…+ Thu nhập tăng thêm theo hệ số điều chỉnh ( từ 1,1 đến 1,7 lần quỹ lương). Vậy tôi xin hỏi khi tính tiền lương làm thêm giờ của cán bộ viên chức của Ban quản lý có được tính thu nhập tăng thêm vào để tính đơn giá tiền lương giờ làm thêm không hay đơn giá tiền làm thêm là chỉ bao gồm tiền lương theo nghạch bậc + các khoản phụ cấp thôi. Xin trân trọng cám ơn Quý Bộ.
 
Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn TPCP nêu rõ:
 
Chi tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA gồm: Tiền lương ngạch, bậc + các khoản phụ cấp + Thu nhập tăng thêm.
 
Tuy nhiên, thu nhập tăng thêm là trường hợp tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài chi lương); căn cứ tổng mức kinh phí quản lý dự án được sử dụng trong năm để lập dự toán và cân đối các khoản chi theo quy định, sau khi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định tại Điều này đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định; chủ đầu tư và ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án.
 
Do vậy, tiền lương thực trả hàng tháng đối với cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án không bao gồm tiền thu nhập tăng thêm và khi tính tiền lương làm thêm giờ cho cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án không tính thu nhập tăng thêm vào để tính đơn giá tiền lương giờ làm thêm.
 
Theo mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *