Sáng ngày 30/3, Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.
 
 
PGS.TS Phạm Văn Đức(trái) đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cùng TS Phan Văn Hùng(phải), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình hợp tác.
TS Phan Văn Hùng – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: "Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là chương trình nhằm cụ thể hóa chỉ thị 28CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, đồng thời mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc với Viện Hàn lam Khoa học xã hội Việt Nam".
 
Theo đó chương trình ký kết hướng tới mục tiêu xác định, hợp tác khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp mang tính chiến lược và lâu dài để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu… Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học nhằm giảm nghèo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc thiếu số.
 
Với các nội dung chủ yếu đó là hai bên sẽ phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nhau thực hiện các công trình, đề tài, dự án, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học liên quan tới vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong xây dựng và phân biệt các chính sách về dân tộc và miền núi.
 
Lê Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *