Ngày 29/02/2016, tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban Soạn thảo sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chuyển giao công nghệ đã tổ chức phiên họp lần thứ ba. Đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN – Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì cuộc họp. 
 
 
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo là lãnh đạo và đại diện các Bộ ngành và các cơ quan trung ương như: Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại Giao; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông – Vận tải; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có toàn bộ các thành viên của Tổ Biên tập và Lãnh đạo đại diện các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan của Bộ KH&CN.
 
Tại cuộc họp, Ban Soạn thảo đã nghe báo cáo của Tổ Biên tập và trao đổi, thảo luận các về nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật, việc hoàn thiện Dự thảo Luật theo kết luận tại phiên họp lần thứ hai của Ban Soạn thảo.
 
Dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chuyển giao công nghệ được hoàn thiện theo hướng bổ sung một số quy định: Thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước, tập trung vào đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Quy định về nhập khẩu công nghệ bảo đảm hiệu quả và tránh lãnh phí; Thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các tổ chức trung gian, tạo điều kiện để phát triển thị trường công nghệ; Bảo đảm tính thống nhất với Luật KH&CN và các Luật liên quan; Bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
 
Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề tạo dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phương thức quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, chính sách nhập khẩu công nghệ.
 
Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo và góp ý của các Bộ, ngành, trong đó lưu ý về việc đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để khẩn trương hoàn thành Dự thảo Luật và trình Chính phủ đúng tiến độ.
 
Theo kế hoạch, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ sẽ được hoàn thiện trình Chính phủ xem xét vào tháng 6/2016 trước khi báo cáo Quốc hội vào cuối năm 2016.
 
Nguồn:  Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *