Triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ KH&CN được giao chủ trì thực hiện Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển đến năm 2020” để trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.
 
Sáng 25 và 26/3/2016, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng, quan điểm, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực Khoa học Sự sống, Hóa học và Khoa học Biển đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Chủ trì Hội thảo có Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, GS.TSKH. Trần Văn Sung, GS. GS.TSKH. Nguyễn Văn Cư và PGS.TS. Đỗ Năng Vịnh – Tổ trưởng tổ chuyên gia xây dựng Đề án. Đại biểu tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quy Nhơn, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học Sự sống, Hóa học và Khoa học Biển.
 
 
Tại Hội nghị, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên đã chủ trì các tham luận về nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Khoa học Sự sống, Hóa học và Khoa học Biển đến năm 2020 tầm nhìn 2030, các dự kiến nội dung, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai Đề án để hướng đến mục tiêu chung của Chương trình là: Nâng cao tiềm lực lĩnh vực Khoa học cơ bản; Đào tạo nhân lực lĩnh vực Khoa học cơ bản trình độ cao; Nâng cao vị thế của lĩnh vực Khoa học cơ bản Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; Tập trung một số nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng để giải quyết các vấn đề của sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
 
 
Hội thảo nhằm tập trung thảo luận về những định hướng ưu tiên trong lĩnh vực Khoa học Sự sống, Hoa học và Khoa học Biển đánh giá thực trạng phát triển, định hướng ưu tiên, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản nêu trên.
 
 
Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về hoạt động nghiên cứu cơ bản, tìm ra những lợi thế, đặc điểm riêng để xác định cụ thể định hướng ưu tiên trong lĩnh vực Khoa học Sự sống, Hóa học và Khoa học Biển.
 
Trong khuôn khổ Hội thảo, các tham luận đến từ các nhà khoa học đầu ngành từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý… đã được đưa ra thảo luận, góp ý cho quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản nêu trên. 
 
 
Các nhà khoa học đánh giá cao sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Bộ KH&CN đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản lĩnh vực Khoa học Sự sống, Hóa học, Khoa học Biển và của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia.
 
Nguồn:  Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *