Hội nghị triển khai kế hoạch ngành KH&CN năm 2016

 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hà
 
Ngày 26/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ngành KH&CN năm 2016 cho các bộ, ngành và địa phương dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân.
Theo báo cáo của Bộ KH&CN, để xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2016, các Bộ, ngành, địa phương, cần đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm trước và 6 tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; đề xuất và kiến nghị.
 
Báo cáo đánh giá cần có số liệu cụ thể, xây dựng bảng biểu theo các nội dung: công tác xây dựng văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về KH&CN; kết quả của các chương trình quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiệm vụ KH&CN quốc gia; kết quả hoạt động KH&CN của các bộ, ngành, địa phương (nhiệm vụ cấp bộ, tỉnh: kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ,… giải quyết các vấn đề của ngành, lĩnh vực); hoạt động của các lĩnh vực do Bộ KH&CN chủ trì: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, năng lượng nguyên tử, thị trường, doanh nghiệp KH&CN, thông tin, hội nhập quốc tế; kết quả hoạt động của các Quỹ KH&CN; kết quả hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm, các khu công nghệ cao; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN theo Nghị định 115; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch 5 năm thực hiện chiến lược KH&CN; đánh giá về tổng mức kinh phí được cấp: vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp khoa học; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi ngân sách khoa học; tình hình giao, phân bổ, sử dụng vốn (giải ngân), đầu tư trọng tâm (R&D cấp bộ, cấp quốc gia, hợp tác quốc tế…, vốn ODA); kinh phí chuyển tiếp (R&D cấp bộ, tỉnh; R&D cấp quốc gia; dự án đầu tư,…); những khó khăn, vướng mắc và đề xuất; đánh giá chung về kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của bộ, ngành, địa phương.
 
Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016, các Bộ, ngành, địa phương dự trù tổng mức kinh phí để xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016 dựa trên tổng mức kinh phí được cấp năm 2015. Việc đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 cần căn cứ vào: kết quả hoạt động KH&CN năm trước; Nghị quyết số 20-NQ/TW, Luật KH&CN 2013 và các văn bản hướng dẫn; Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg); Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Khung chương trình quốc gia; hiệu quả và tổng mức của các chương trình quốc gia;…
 
Đối với các Bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia cần phối hợp với Bộ KH&CN xác định tổng mức kinh phí, tổng hợp vào kế hoạch và dự toán ngân dách của Bộ, ngành liên quan gửi Bộ KH&CN để làm căn cứ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2016. Nội dung kế hoạch, dự toán ngân sách cho hoạt động KH&CN phải bao gồm cả kế hoạch và dự toán vốn đầu tư phát triển cho KH&CN phù hợp với nội dung kế hoạch và tổng dự toán ngân sách năm 2016 của Bộ, ngành, địa phương. Các nhiệm vụ KH&CN của bộ, ngành, địa phương nên tổ chức theo các chương trình để tập trung giải quyết các mục tiêu, nội dung và sản phẩm cụ thể, không dàn trải.
 
Trước ngày 30/6/2015, các Bộ, ngành, địa phương gửi Kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN năm 2016 của Bộ, ngành, địa phương (02 bản) về Bộ KH&CN để Bộ KH&CN tổng hợp, xây dựng Bản kế hoạch KH&CN quốc gia, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, sau đó trình Thủ tướng và Quốc hội. 
 
Tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung vào những vấn đề: triển khai công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016; Thành lập và triển khai Quỹ Phát triển KH&CN của bộ, ngành, địa phương; Thực hiện cơ chế quỹ đối với các nhiệm vụ KH&CN các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh). Đồng thời, trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch cũng như đưa ra giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện tại.
 
Quỳnh Chi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *