Sáng ngày 23/12/2016, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phong – Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.
 
Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Tạ Việt Dũng – Cục trưởng đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Cục.
 
Đồng chí Tạ Việt Dũng – Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ báo cáo trước Hội nghị
 
Năm 2016, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Cùng với đó, Cục đã tích cực phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đóng góp các ý kiến cho Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi để sửa đổi bổ sung Điều 40 và Điều 45, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.
 
Trong năm 2015-2016, Cục đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng quy trình, phương pháp xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ các cấp. Trên cơ sở đó đã xây dựng được lộ trình đổi mới công nghệ cho ngành sản xuất khuôn mẫu, phối hợp, hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa và bản đồ công nghệ ngành sản xuất vắc xin.
 
Về hướng dẫn, triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Cục phối hợp với Ban Chủ nhiệm, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã tổ chức hướng dẫn, xét duyệt và đưa vào thực hiện 17 dự án mới với tổng kinh phí là 554 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 257 tỷ đồng. Cục đã phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ và tổ chức đánh giá, xác nhận các sản phẩm thực hiện của các nhiệm vụ.
 
Về điều tra, đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị theo yêu cầu mục tiêu Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Cục đã tổ chức thu thập số liệu trong một số đơn vị của Bộ, các Sở KH&CN, Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê; tổng hợp, xử lý và chuẩn hóa số liệu công nghệ, thiết bị tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị cho năm 2016 là 10,8%. Đồng thời, Cục đã hướng dẫn một số địa phương tổ chức tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.
 
Hoạt động trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ năm 2016 đã được tổ chức trong 03 ngày từ 09-11/11 tại Thành phố Thái Nguyên với 11 nội dung, trong đó, có hơn 400 công nghệ/thiết bị/sản phẩm KH&CN… phù hợp với khu vực phía Bắc sẵn sàng chuyển giao được giới thiệu tại 104 gian trình diễn; trong sự kiện đã diễn ra hoạt động tư vấn kỹ thuật, cải tiến công nghệ trực tiếp cho 40 doanh nghiệp tại sự kiện với sự tham gia của 28 chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước.
 
Khởi động hệ thống cơ sở dữ liệu cung cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp sản xuất: Cục đã triển khai xây dựng hệ thống phần mềm xử lý cơ sở dữ liệu công nghệ. Đến nay, phần mềm đã cập nhật gần 1.000 loại nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước; gần 10.000 doanh nghiệp sản xuất; 200 chuyên gia công nghệ để phục vụ công tác tư vấn cho doanh nghiệp trong ứng dụng, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật,… Phần mềm đã được giới thiệu dùng thử trong thời gian diễn ra hoạt động trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên và nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp và định hướng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Lãnh đạo Bộ, ngành trung ương để tiếp tục hoàn thiện.
 
Năm 2016, Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thông báo kết luận số 4725/TB-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Hội nghị các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN lần thứ VIII năm 2015, đến nay đã hoàn thành thực hiện 7/10 nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Trung tâm. Năm 2016, để đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức Hội nghị, Cục đã có sáng kiến tổ chức tọa đàm 6 vùng trước khi tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm tổng hợp, lắng nghe được các ý kiến từ các Trung tâm từ đó xác định, lựa chọn những vấn đề chung của từng vùng để đề xuất, tham mưu các giải pháp đặc thù hỗ trợ hoạt động, nhiệm vụ liên kết giữa các Trung tâm. Ngày 10/11/2016, Cục chủ trì tổ chức Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN lần thứ IX tại tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Đến nay, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ ký Thông báo kết luận Hội nghị số 4981/TB-BKHCN ngày 01/12/2016.
 
Bên cạnh đó, để thúc đẩy hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, trong năm 2016, Cục đã tích cực triển khai các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư cũng như thực hiện các thỏa thuận, hợp tác song phương đã ký kết thông qua phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các Văn phòng KH&CN tại Hoa Kỳ, Đài Bắc, Hàn Quốc và các đối tác nước ngoài, đã tổ chức thành công 04 Hội thảo quốc tế, kết quả đã mang lại những hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, địa phương.
 
 
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.
 
Thứ trưởng mong muốn, năm 2017 hoạt động của Cục cần tập trung vào những định hướng ưu tiên, trong đó chú trọng: Tham gia công tác xây dựng kế hoạch ngành KH&CN về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ; Phối hợp với Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Hoàn thiện và tiếp tục cập nhật, mở rộng cơ sở dữ liệu về cung, cầu công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và chuyên gia công nghệ; Ứng dụng các kết quả xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ trong việc định hướng nghiên cứu, xem xét nhiệm vụ thuộc các chương trình KH&CN quốc gia, các chương trình trọng điểm cấp nhà nước và hướng dẫn xây dựng các Bộ, ngành trong việc định hướng, phát triển công nghệ; Tăng cường vai trò đầu mối của Cục trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ, qua đó góp phần đưa nhanh công nghệ vào thực tiễn đời sống xã hội, sản xuất – kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Tạ Việt Dũng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ KH&CN và khẳng định, trong năm 2017, Cục sẽ không ngừng đổi mới tư duy cũng như sự sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngành KH&CN.
 
Nguồn:  Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *