Ngày 17/12/2015, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Nhà xuất bản) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ, Viện Ứng dụng công nghệ… cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 
Theo báo cáo tổng kết năm 2015, tập thể cán bộ viên chức của Nhà xuất bản đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng trong Bộ, Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo TW), Cục Xuất bản, In và Phát hành chỉ đạo thường xuyên kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ xuất bản. Cán bộ viên chức, NXB luôn tích cực tìm kiếm đề tài, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn xây dựng NXB phát triển.
 
 
Báo cáo đã tập trung vào ba mảng hoạt động chính của Nhà xuất bản là Biên tập -Thiết kế, chế bản, in – Phát hành.
 
 
Về công tác biên tập xuất bản, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác đề tài sách khoa học công nghệ, Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản và nộp lưu chiểu 170 đầu sách khoa học kỹ thuật các loại với 120.015 bản, 58,4 triệu trang in:
Thực hiện chương trình sách Nhà nước đặt hàng năm 2015; Nhà xuất bản đã phối hợp xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là nhu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế để hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”; xuất bản nhiều cuốn sách giá trị cao như “Dược thư quốc gia Việt Nam” phục vụ tốt nhu cầu của ngành Y dược và nhân dân;
Thực hiện “Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”;
Phối hợp các trường đại học, học viện và cao đẳng nghề để xuất bản giáo trình kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;
Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác xuất bản sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn và bức xạ hạt nhân, Trung tâm Thông tin – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Quỹ Nafosted, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia…;
Biên tập lịch blốc 2016, xuất bản với 230.000 bản; Liên kết xuất bản lịch bàn với 22.500 bản.
Năm 2015, NXB đã không để xảy ra bất cứ sai phạm nào cho những ấn phẩm xuất bản của mình.
Về công tác dàn trang chế bản và thiết kế mẫu trước khi giao in ngày càng nâng cao về chất lượng kỹ, mỹ thuật. Việc chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế bìa sách đã đạt được chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhà xuất bản đã thực hiện dự án số hóa tài nguyên bản thảo có giá trị của NXB.
Về công tác phát hành, năm 2015 Nhà xuất bản đã tập trung duy trì và phát triển mạng lưới phát hành truyền thống; tăng cường giới thiệu sách và bán hàng qua mạng Internet, đẩy mạnh tổ chức tham gia, trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm khoa học công nghệ trong những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Bộ, Ngành.
Năm 2015, Nhà xuất bản tập trung thực hiện hoàn thiện, góp ý xây dựng các văn bản quản lý nhà nước của Bộ, Ngành như phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập hồ sơ cấp đổi Giấy phép thành lập nhà xuất bản; xây dựng vị trí việc làm cho CBVC theo Nghi định 41 của Chính phủ; phối hợp Vụ Tài chính xây dựng Danh mục sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; xây dựng Tiêu chuẩn chức danh biên tập viên; góp ý xây dựng chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Ngoài những thành tích đã đạt được nêu trên, Nhà xuất bản còn một số tồn tại như thu nhập của CBVC thấp, không thu hút được nhân sự giỏi về công tác. Tuy đã được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo việc xuất bản các đề tài về KHCN của các đơn vị trong Bộ nhưng đến nay việc phối hợp giữa NXB và các đơn vị vẫn còn hạn chế.
Theo kế hoạch, năm 2016, Nhà xuất bản tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ xuất bản phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ về KH&CN 
Song song với hình thức xuất bản, in và phát hành truyền thống, NXB sẽ triển khai xuất bản điện tử cho các đối tác có nhu cầu. Hình thức xuất bản này có ưu điểm là chi phí hợp lý do không cần phải qua công đoạn in;
Tăng cường bồi dưỡng cho biên tập viên mới về nghiệp vụ biên tập và đặc biệt là kỹ năng tổ chức, khai thác bản thảo; cần nhân rộng các điển hình tiên tiến năm 2015; thử nghiệm các mô hình làm việc nhóm để tận dụng tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân;
Tạo động lực bằng chính sách đãi ngộ trong tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực ở các bộ phận sản xuất trực tiếp; xây dựng bản sắc văn hóa của NXB với những chuẩn mực về đạo đức kinh doanh để đảm bảo phát triển bền vững.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Nhà xuất bản hoạt động theo mô hình sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, cần phải nâng cao đời sống, thu nhập người lao động. Về định hướng phát triển của Nhà xuất bản trong năm 2016 và những năm tiếp theo phải được xây dựng kỹ, cần bám sát kế hoạch, định hướng của Bộ khi triển khai các đề tài sách; phát huy sự chủ động phối hợp, tư vấn giúp các đơn vị trong và ngoài Bộ xuất bản sách khoa học và công nghê của các Bộ, ngành và địa phương…nhằm nâng cao chất lượng sách, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản, cũng như tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ khả năng triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu. Đặc biệt, Nhà xuất bản nên đề ra các chính sách hợp lý tạo động lực cho người lao động để đảm bảo hoạt động của Nhà xuất bản ổn định và phát triển.
Ông Cao Huy Long, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đóng góp ý kiến trong phương hướng hoạt động của Nhà xuất bản năm 2016 tập trung vào 3 vấn đề chính: kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, ông Phạm Ngọc Khôi – Giám đốc kiêm Tổng biên tập cam kết trong các năm tới, Nhà xuất bản sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, với mục tiêu xây dựng Nhà xuất bản phát triển bền vững./.
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *