Chiều ngày 18/01/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, các ban của Đảng ủy Bộ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ và chủ nhiệm UBKT của 48 tổ chức đảng trực thuộc cùng cán bộ làm công tác Đảng vụ.
 
Khách mời của Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đại diện các BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Bộ KH&CN. 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 được tổ chức để nhìn lại, đánh giá khách quan, trung thực các công tác mà Đảng bộ đã làm được trong năm qua, cũng như đánh giá những khó khăn, thuận lợi để từ đó đưa ra những giải pháp, phương hướng hoạt động cho năm 2017. Đồng thời, đồng chí Trần Văn Tùng cũng cho biết, năm 2016 đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn và năm 2017 cũng đang đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN cũng như các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đoàn kết, đồng tâm, đoàn kết để cùng nhau lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Bộ KH&CN nói chung.
 
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng thời là năm đầu nhiệm kỳ các cấp của hệ thống Nhà nước và Chính phủ, trong đó có Bộ KH&CN. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ KH&CN triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Bộ và của các cấp ủy trực thuộc. Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ, quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&CN, đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Báo cáo Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Bộ KH&CN năm 2016 do đồng chí Phạm Quang Trung – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trình bày nêu rõ: Năm 2016, Đảng ủy Bộ KH&CN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt, tiêu biểu như: 
 
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2016 với nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu như hệ thống pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện; các tổ chức nghiên cứu triển khai trong Bộ có nhiều đề tài, dự án có ý nghĩa thực tiễn và hàm lượng KH&CN cao; Triển khai có hiệu quả chính sách trọng dụng và đào tạo nhân lực KH&CN; ….
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt 4 nhiệm vụ. Cụ thể là:
 
– Đảng ủy Bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối năm 2016; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
– Tổ chức kiện toàn bổ sung cấp ủy cho 3 chi bộ đảng; kết nạp 80 đảng viên; bồi dưỡng 186 đối tượng kết nạp đảng là quần chúng ưu tú…
 
– Mở khóa đào tạo nghiên cứu viên chính cho 58 người; cử 11 cán bộ tham gia lớp chuyên viên cao cấp, 34 cán bộ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị…
 
– Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng Bộ; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể cũng được quan tâm triển khai tích cực, đồng bộ góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Bộ vững mạnh.
 
Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 có 25/48 tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 21/48 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2/48 tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhất trí với báo cáo của Đảng ủy Bộ KH&CN với các kết quả đã đạt được trong năm 2016. Trong thời gian vừa qua, Ban cán sự Đảng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ KH&CN trong việc thực hiện trong các công tác như: thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng… Đồng thời, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực từ Đảng ủy Bộ KH&CN đến các cấp ủy cơ sở đã bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong thời gian vừa qua. Trong những thành quả chung của Bộ và của ngành KH&CN trong năm qua, chắc chắn có đóng góp xứng đáng của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy cơ sở với tư cách là hạt nhân chính trị, Bộ KH&CN đã trải qua nhiều chặng đường với sự vun đắp của nhiều thế hệ khác nhau, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí rất cao của các cán bộ đảng viên. Hiện nay, truyền thống này vẫn tiếp tục đươc vun đắp để cùng thúc đẩy, đưa KH&CN vào đời sống. Bên cạnh đó, Bộ trưởng bày tỏ sự đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017 trên cả phương diện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa phối hợp ban cán sự, bí thư cấp ủy với cấp ủy Đảng Bộ KH&CN để cùng nhau chung tay thực hiện những nhiệm vụ chung của Bộ KH&CN nói riêng và của ngành KH&CN nói chung ngày càng tốt hơn.
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ cũng đã thống nhất đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017. Theo đó, năm 2017 là năm quan trọng để tạo thế và lực cơ bản để làm đà cho việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra của giai đoạn đến năm 2020 trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đảng ủy Bộ KH&CN vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Cấp ủy các cấp tích cực tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2017 trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật để thúc đẩy KH&CN phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của kinh tế – xã hội đất nước. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong năm 2017 thực hiện tốt các nội dung công tác Đảng năm 2017 trong Chương trình công tác toàn khóa đã ban hành; từng cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ KH&CN về nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Bộ KH&CN;…
 
Năm 2017 Đảng bộ Bộ KH&CN phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có khoảng trên 50% đạt trong sạch vững mạnh; tổ chức kết nạp 80 đến 100 đảng viên mới.
 
 
 
Nguồn:  Ánh Tuyết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *