Chiều 18/7, tại Trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra Hội nghị sơ kết phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với Bộ TN&MT về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2015 – 2020.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị, về phía Bộ TN&MT có Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 
Về phía Bộ KH&CN có Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Phạm Công Tạc và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.
 
Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TN&MT cho biết: chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN với Bộ TN&MT về KH&CN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác triển khai phối hợp với 07 nội dung trọng tâm, cụ thể:
 
Triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình KH&CN về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ. Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ TN&MT phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”.
 
Hai bên đã phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển đến năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ. Theo đó, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ TN&MT xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 phê duyệt Chương trình phát triển các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025. Bộ TN&MT ưu tiên mở mới năm 2019 cho các nhiệm vụ thuộc chương trình với các nội dung ưu tiên theo Quyết định số 3585/BKHCN ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt định hướng ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025.
 
Bên cạnh đó, 2 Bộ đã đẩy mạnh tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT.
 
Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một đến hai tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ TN&MT đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia về TN&MT. Bộ TN&MT đã tập trung, định hướng phát triển Viện khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thông qua dự án đầu tư, hợp tác quốc tế, nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và đào tạo nguồn nhân lực KHCN. Đồng thời dự kiến đầu tư xây dựng khu liên cơ quan nghiên cứu tại trụ sở của Viện để tập trung đầu tư thiết bị nghiên cứu, phân tích thí nghiệm hiện đại dùng chung cho các Viện, trường đại học thuộc Bộ.
 
Ngoài ra, 2 Bộ đã tập trung xây dựng một số nhiệm vụ KHCN ưu tiên phục vụ việc triển khai các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Biến đổi khí hậu, Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Năm 2018, 2 Bộ đã thống nhất đưa vào và triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ cấp Bộ TN&MT “Nghiên cứu các điều ước quốc tế về bảo tồn Đa dạng sinh học làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc điều chỉnh, bổ sung Luật Đa dạng sinh học”.
 
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN trong các đơn vị thuộc Bộ TN&MT. Hàng năm, Bộ KH&CN đều phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức, tham gia các Hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN cho các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.
 
Phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực KH&CN của ngành TN&MT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN. Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quyết định số 3326/QĐ-BTMT ngày 18/12/2015 về Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN của Bộ TN&MT, giao cho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN của Bộ, có nhiệm vụ thu thập, công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN.
 
Năm 2016-2017 Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) chủ trì và phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành TN&MT vào Cơ sở dữ liệu KH&CN quốc gia"…
 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng như các lãnh đạo Bộ TN&MT tới nhiệm vụ, công tác KH&CN trong các lĩnh vực của ngành TN&MT. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, qua ba năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN với Bộ TN&MT về KH&CN, 07 nội dung được hai Bộ phối hợp hết sức chặt chẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ, viễn thám.
 
Đồng thời, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần phải chỉ ra những vấn đề đang vướng mắc, những nhu cầu cấp thiết hiện nay để lãnh đạo hai Bộ có thể chỉ đạo và định hướng cho các đơn vị hai bên cùng nhau phối hợp, để áp dụng KH&CN tới 08 lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường đạt được kết quả tốt nhất đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà  cho biết, vai trò của KH&CN ngày càng quan trọng nhất là trong quá trình phát triển đất nước hiện nay, với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực điều hành thì các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường càng phải thay đổi để theo kịp với tình hình mới. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cũng bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự đồng hành từ Bộ KH&CN với những ý kiến đóng góp, những giải pháp có tính đổi mới để ngành tài nguyên và môi trường có thể vận dụng, tiếp thu được những thành tựu KH&CN đưa ngành phát triển tiên tiến, hiện đại hơn và đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn hiện nay.
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ cũng đóng góp nhiều ý kiến để hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động KH&CN trong lĩnh vực TN&MT ngày càng hoàn thiện hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn nữa để phục vụ  xây dựng và phát triển đất nước.
 
 
Bộ trưởng Bộ TM&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ký chương trình hợp tác giữa 2 Bộ.
 
Trong 03 năm qua hoạt động KH&CN của Bộ TN&MT đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần thực hiện chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phát triển công nghệ trong điều tra cơ bản về TN&MT. Thành tựu này là kết quả của việc phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ trong việc thực hiện chương trình phối hợp công tác đã được hai Bộ trưởng ký tại văn bản số 1134/Ctr-BKHCN-BTNMT ngày 15/4/2015. Trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ và nhu cầu cần thiết trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ TM&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ký bổ sung chương trình hợp tác mới giữa hai Bộ trong thời gian tới.
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *