Chiều 30/3/2015, tại Hà Nội, Khối Trường – Báo chí – Trung tâm – Nhà xuất bản (Khối) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Công Tạc- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); bà Lê Ngân Giang- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cùng đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Khối.
 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đề ra mục tiêu phấn đấu, gắn bó phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác phù hợp với đặc thù của Khối, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở từng cấp, từng đơn vị cơ sở.
 
Ông Hà Quốc Trung- Giám đốc Trung tâm Tin học, Trưởng Khối thi đua cho biết: Trong giai đoạn 2010 – 2014, các đơn vị thuộc Khối phát động phong trào thi đua và đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối đã quyết tâm phấn đấu và hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng cao các nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Khối và Bộ phát động. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Kịp thời tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tốt, chú trọng việc biểu dương nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh, đưa các đơn vị trong Khối ngày càng phát triển.
 
Với những kết quả trên, trong giai đoạn qua, nhiều đơn vị thuộc Khối đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN; ….
 
Tại Hội nghị, Khối đã đưa ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2015 – 2020 như: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của từng đơn vị; Quyết tâm lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền sâu rộng Luật KH&CN sửa đổi và các văn bản pháp quy do Bộ KH&CN ban hành hoặc chủ trì soạn thảo, đặc biệt là các nội dung về đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính của hoạt động nghiên cứu khoa học, chính sách trọng dụng các nhà nghiên cứu khoa học, cơ chế đặt hàng, cơ chế quỹ và cơ chế khoán chi; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trung đã phát động thi đua với khẩu hiệu: “Đoàn kết – Năng động – Đổi mới” với các nội dung như: Các đơn vị trong Khối tập trung nỗ lực tuyên truyền có hiệu quả cho các đường lối chính sách đổi mới về KH&CN cho Luật KH&CN, Ngày KH&CN; Đẩy mạnh và tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trên cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế phối hợp công tác và các quy định phối hợp đã ban hành; Đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động và phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong công tác; Triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong toàn Khối.
 
Thảo luận tại Hội nghị, đa số các ý kiến cho rằng, Khối cần thúc đẩy các hoạt động chung nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho ngành KH&CN, đặc biệt là tuyên truyền về Luật KH&CN sửa đổi và các văn bản pháp quy do Bộ KH&CN ban hành hoặc chủ trì soạn thảo. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính của hoạt động nghiên cứu khoa học; các thành tựu KH&CN,….
 
 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc trao Cờ Chính phủ cho Nhà xuất bản KH&KT 
 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngân Giang đã đọc Quyết định trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Quyết định trao tặng Cờ thi đua của Bộ KH&CN cho Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Trường Quản lý KH&CN.
 
Nguồn:  Ánh Tuyết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *