Ngày 16/5/2016, tại Hà Nội, Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia (Bộ KH&CN) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Bàn giao tài khoản tra cứu thông tin về khoa học, công nghệ quốc gia và quốc tế phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 
Hai bên ký biên bản bàn giao tài khoản và hợp tác giữa hai đơn vị
 
Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Cục Khoa học Quân sự – Bộ Quốc Phòng và Cục Thông tin KH&CN quốc gia – Bộ KH&CN được ký kết ngày 26/02/2016. Cục Thông tin KH&CN quốc gia tiến hành bàn giao và duy trì 100 tài khoản mỗi năm cho các đơn vị/cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng có nhu cầu tra cứu thông tin về KH&CN quốc gia, quốc tế; còn Cục Khoa học Quân sự chuyển giao cho Cục Thông tin KH&CN quốc gia 1.000 tài liệu dạng thư mục về các nhiệm vụ KH&CN do Bộ Quốc phòng triển khai để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu thông tin. Đây là nhiệm vụ thuộc nhóm ưu tiên trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020.
 
Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Lê Xuân Định khẳng định, với các tài khoản trên, các đơn vị/cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng được phép tiếp cận kho tư liệu KH&CN nghệ lớn nhất Việt Nam theo các đề mục: Nhiệm vụ KH&CN trong nước với khoảng 20.000 nhiệm vụ đã được số hóa; Những công bố KH&CN trong nước với 20.000 biểu ghi toàn văn dạng số hóa và những công bố KH&CN quốc tế với 40 triệu biểu ghi toàn văn và sách điện tử đã được thống kê tới năm 2016. 
 
Được biết, nhóm nhiệm vụ liên quan đến thông tin KH&CN là một trong 6 nhiệm vụ ưu tiên trong chương trình phối hợp nhiệm vụ KH&CN giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên hai Bộ thực hiện triển khai phối hợp Chương trình. Đây cũng là năm đầu triển khai Nghị định của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN đi vào thực tiễn hoạt động thông tin khoa học Quân sự. 
 
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng và đồng chí Lê Xuân Định đã ký biên bản bàn giao và hợp tác; chứng kiến trình diễn cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng do đại diện Cục Khoa học Quân sự thực hiện và trình diễn truy cập tài khoản do đại diện Cục Thông tin KH&CN quốc gia thực hiện.
 
Nguồn:  Vụ Công nghệ cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *