Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại buổi họp phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai thực hiện “Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020” do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN tổ chức tại Hà Nội, ngày 9/1.
Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 11/2013. Trong đó, Bộ KH&CN có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình; chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện Chương trình; lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình với các nhiệm vụ có liên quan của các chương trình, đề án KH&CN quốc gia khác. 
 
Một trong số những quan điểm phát triển quan trọng của Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 là: Thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 
 
Tại buổi họp, đại diện các đơn vị có trách nhiệm đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cụ thể để hoàn thiện Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình. Nội dung triển khai Chương trình gồm nhiệm vụ về tổ chức, xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai chương trình đã được các đại diện đơn vị đem ra thảo luận, trao đổi, xem xét rất chi tiết. Theo đó, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN giữ vai trò là đơn vị chủ trì thực hiện chính, cùng với sự phối hợp của nhiều đơn vị khác trong Bộ như: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Viện Chiến lược Chính sách, Tổng Cục ĐLCL, Cục SHTT, Trung tâm Truyền thông… 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã phân công rõ từng nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi đơn vị thực hiện Đề án và khẳng định đây là một Đề án lớn rất quan trọng trong năm 2014. Thứ trưởng cũng cho rằng cần Tổ soạn thảo Đề án cần khẩn trương tổng hợp ý kiến các đơn vị thực hiện, bổ sung và hoàn thiện bản kế hoạch Chương trình để sớm trình Bộ trưởng Bộ KH&CN vào tuần sau. Theo Thứ trưởng, cũng cần đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thành Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện một số Bộ, ngành có liên quan.
 
Tin, ảnh: Linh Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *