Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 592). Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 592 và đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như: thành lập Ban chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm chương trình; chủ trì phối hợp với các bộ/ngành liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý Chương trình; hướng dẫn tổ chức/cá nhân đề xuất dự án tham gia Chương trình; đã phê duyệt và cấp kinh phí cho 12 dự án tham gia Chương trình…
 
Nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn tới, ngày 10/3/2016, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN như: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, các Sở KH&CN, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…
 
Các báo cáo được trình bày tại Hội thảo gồm: Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 592; Một số vấn đề về phát triển doanh nghiệp KH&CN hiện nay; Một số vấn đề về thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập; Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN… Đa số các đại biểu tham dự Hội thảo đều cho rằng, Chương trình 592 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do chưa nghiên cứu kỹ các văn bản nên số lượng các dự án đăng ký tham dự Chương trình chưa được nhiều. Trong thời gian tới, đề nghị Ban chủ nhiệm Chương trình có những hướng dẫn cụ thể hơn nữa để các đơn vị tham gia đạt hiệu quả cao hơn.
 
 
 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Đắc Hiến- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Chính phủ chuẩn bị ban hành Nghị định mới quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, do đó các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập sẽ có những điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, các đơn vị cũng cần chủ động nghiên cứu, tham gia đề xuất các giải pháp cho Bộ KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả thực thi sau khi chính sách được ban hành.
 
Nguồn:  HH – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *