Đẩy mạnh công nghệ hỗ trợ và cơ khí chế tạo là định hướng phát triển giai đoạn mới của KH&CN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, nhấn mạnh trong hội nghị của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19/3.
 
 
Sáng 19/3, Hội nghị “Khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005-2015 và định hướng giai đoạn tiếp theo” diễn ra tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng nhiều lãnh đạo, đại biểu các bộ, ban ngành…

 

 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội – phát biểu tại Hội nghị.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: "Với tầm quan trọng của KH&CN trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Đảng ta đã khẳng định phát triển KH&CN cùng với Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa(CNH-HĐH) đất nước. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã ban hành rất nhiều văn bản về chính sách pháp luật để cụ thể hóa chủ trưởng của Đảng về phát triển KH&CN".
 
Theo bà Kim Ngân, hiện nay có thể nói KH&CN thế giới đã bước sang cuộc cách mạng lần thứ 4, nhưng trình độ KH&CN nước ta vẫn còn thấp so với các nước. Năng lực sáng tạo công nghệ mới còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước cũng như mong mỏi, nguyện vọng của người dân, chưa xứng đáng với tiềm năng, đội ngũ KH&CN nước nhà. KH&CN nước ta đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trước xu thế phát triển mạnh mẽ như vũ bão của KH&CN trên thế giới. Thách thức lớn nhất trong phát triển kinh tế- xã hội là còn yếu kém về chất lượng tăng cường hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, dẫn đến tụt hậu so với các nước trong khu vực và khó có thể sớm đạt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Điều này đòi hỏi KH&CN phải góp phần quan trọng hơn nữa trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 
Nhận thức rõ trách nhiệm đối với sự phát triển KH&CN của đất nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức giám sát chuyên đề "Hiệu quả thực hiện chính sách- pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH-HĐH giai đoạn 2005- 2015 và định hướng phát triển giai đoạn mới", trong đó chủ trương đẩy mạnh công nghệ hỗ trợ và cơ khí chế tạo.Mục đích là tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân về tổ chức chính sách pháp luật nhằm thúc đẩy CNH-HĐH, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát triển KH&CN, thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong 5 năm tới và chú trọng đẩy mạnh công nghệ hỗ trợ và cơ khí chế tạo trong giai đoạn 2016-2020.
 
Lê Loan- Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *