VOV.VN -Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ KH-CN tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển
 
Hôm nay (29/8), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020”.
 
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động khoa học, công nghệ, nhằm đưa khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 
Năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các cơ quan liên quan trình Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
 
Đặc biệt, với Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội hội thông qua năm 2013 đã đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành chìa khóa để phát triển kinh tế – xã hội. Luật Khoa học và Công nghệ đã tạo khuôn khổ pháp lý để thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ. Năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ ban hành 7 Nghị định, 18 Thông tư tạo hành lang pháp lý rộng mở, bình đẳng đối với mọi thành phần công lập, ngoài công lập, nhà khoa học trong và ngoài nước…
 
Toàn cảnh Đại hội.
 
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo gắn với việc chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội; Tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế và chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đầu tư phát triển mạnh tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia, trong đó, chú trọng huy động nguồn vốn đầu tư từ xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí và đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ này.
 
Ông Trần Văn Tùng cho biết: “Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo làm sao thực hiện cho được nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành khoa học, công nghệ thiết thực hơn. Đó là thực hiện thật tốt Nghị quyết 20, thực hiện tốt tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và chiến lược khoa học – công nghệ đến năm 2020. Cùng với đó, chúng tôi cũng tập trung trong công tác xây dựng Đảng để Đảng bộ lớn mạnh, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng./.
 
Vân Anh/VOV- Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *