Chiều ngày 11/01/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, các bộ ngành trung ương, địa phương và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
Về phía Tổng cục có Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Trần Văn Vinh; các Phó Tổng cục trưởng; đại diện Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc.
 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Trần Văn Vinh cho biết, quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, năm 2018 Tổng cục đã triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế; triển khai thực hiện tốt đảm bảo chất lượng và tiến độ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN trong năm 2018; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐC. Đồng thời cũng đặt ra câu hỏi TĐC cần làm, đóng góp như thế nào để phát triển kinh tế – xã hội, cho KH&CN cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn nữa.
 
 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh cho biết: Năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã triển khai quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, tập trung vào các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, hiệu suất năng lượng; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại,…
Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị đã được Tổng cục khẩn trương triển khai và cụ thể hóa thành chương trình hành động kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP; Nghị quyết số 75/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP; bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,…
Về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN hiện có 08 ngành nghề với 121 điều kiện kinh doanh. Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế Bộ KH&CN, thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh.
Việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tỷ đồng từ việc tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc trong thông quan hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
“Theo ước tính của Tổng cục, chỉ tính riêng đối với nhóm hàng hóa thuộc diện kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN quản lý, với việc giảm thời gian thông quan nên tiết kiệm được lưu kho lưu bãi, chi phí đi lại khoảng 60.000 đồng lô hàng nhập khẩu/năm đã tiết kiệm cho doanh nghiệp được khoảng hơn 720 tỷ đồng/năm”, Phó Tổng cục trưởng cho hay.
Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa, bãi bỏ 63/121 (56,09%) điều kiện đầu tư, kinh doanh, trong đó riêng lĩnh vực TĐC đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm 73% của toàn Bộ KH&CN và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TĐC đã cắt giảm được 48/82 tại 03 Nghị định tương đương 56,09%. "Như vậy, Tổng cục đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh", Phó Tổng cục trưởng chia sẻ thêm.
Cùng với việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, Tổng cục đã chủ động triển khai và bám sát, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải Quan – Bộ Tài Chính để thực hiện việc kết nối thành công cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN giữa Bộ KH&CN với Bộ Tài Chính; giúp cho việc thực hiện các thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng  hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trực tuyến cấp độ 4, giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành cho Doanh nghiệp nhập khẩu, đáp ứng về cải cách hành chính theo yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, tính đến hiện tại 100% thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) đạt 25%; 100% TTHC được chuẩn hóa, đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Vượt mức kế hoạch đề ra
Tính đến ngày 05/12/2018, Tổng cục được Lãnh đạo Bộ giao xử lý 167 văn bản từ Văn phòng Chính phủ, 1.547 văn bản từ yêu cầu của các bộ, ngành và cơ quan;  991 văn bản của Bộ KH&CN và các đơn vị trực thuộc Bộ (trong đó 498 văn bản phải xử lý); 21 Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ (không bao gồm các Thông báo kết luận giao ban). Tất cả văn bản được Lãnh đạo Bộ giao cho Tổng cục đều được Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và giao việc của Lãnh đạo Bộ theo từng nội dung văn bản với nhiều kết quả nổi bật. Đến thời điểm hiện tại 100% công việc do Lãnh đạo Bộ giao đều được Tổng cục xử lý kịp thời với kết quả 84% đúng và vượt tiến độ.
Bên cạnh đó, Tổng cục đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 116 lượt đơn vị (tăng 1,7% so với năm 2017); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 58 lượt đơn vị (giảm 34% so với năm 2017); chứng nhận 115 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (giảm 4,2% so với năm 2017); chứng nhận, cấp 1.008 thẻ kiểm định viên đo lường (tăng 53,9% so với năm 2017); phê duyệt 3.134 mẫu phư­ơng tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (giảm 2,1% so với năm 2017),…
Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 75/NQ-CP, Tổng cục đã tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp xử lý các vướng mắc của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp về quản lý chất lượng SPHH, hoạt động ĐGSPH và sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do Bộ KH&CN quản lý theo đúng yêu cầu quy định và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội; một số hoạt động vượt mức 121% khối lượng công việc so với năm 2017; triển khai cho ý kiến góp ý 165 văn bản VBQPPL do các Bộ, ngành liên quan gửi đến đảm bảo chất lượng nội dung, tiến độ (tăng 42% so với năm 2017).
Năm 2018 đã công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương; thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.
Năm 2018, các QCVN về dây và cáp điện, QCVN về xăng dầu, nhiên liệu sinh học đối với những sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng sức khỏe con người chưa được phân cụ thể các Bộ, ngành quản lý (Khí thiên nhiên; Dầu nhờn động cơ đốt trong; Đèn Led; Đồ chơi trẻ em; Thép làm cốt bê tông; Thép không gỉ; Pin sạc,…) cũng đã được Tổng cục xây dựng.
Năm 2018, Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 116 lượt đơn vị; chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 58 lượt đơn; chứng nhận 115 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2; phê duyệt 3.134 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước…
Năm qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp Chi cục TĐC, Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: xăng, dầu; điện- điện tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm, phương tiện đo; thực phẩm đóng gói sẵn, vàng trang sức, mỹ nghệ; hóa chất gia dụng; thiết bị viễn thông,…; kiểm tra, khảo sát tại 644 cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu với kết quả cụ thể và xử lý vi phạm như: Tạm dừng lưu thông 41 cơ sở; 204 mẫu hàng hóa; trong sản xuất 6 mẫu gồm 5 mẫu MBH: 5.002 cái; 1 mẫu dầu DO: 270m3; tiêu hủy 3 lô cầu gai tại 03 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở, xử phạt 9 cơ sở tổng số gần 200 triệu đồng.
Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ KH&CN giao theo kế hoạch và đột xuất, Tổng cục còn chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện tốt Chương trình năng suất chất lượng Quốc gia 712 với kết quả nhiều doanh nghiệp đã thành công trong tăng năng suất chất lượng; tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương; chỉ đạo chuyên môn, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tốt với các Chi cục TĐC, Sở KH&CN địa phương, cơ quan Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389,… trong công tác thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng SPHH.
Thành công tiếp nối thành công
Mặc dù với nhiều dấu ấn thành công trong năm 2018, tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh vẫn nhấn mạnh đến những thách thức đối với ngành TĐC trước yêu cầu thực tiễn hiện nay và cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ nhằm đưa công tác TĐC phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Theo đó, Tổng cục sẽ tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TĐC để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội.
Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình hành động và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN; ưu tiên, tập trung nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Hoàn thiện Cơ cấu tổ chức, Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; tăng cường hoạt động đo lường trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành; xây dựng nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV phục vụ nhu cầu truy xuất nguồn gốc; triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường,…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục TĐC trong việc triển khai, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng thời với tinh thần trách nhiệm của mình, Tổng cục đã luôn chủ động, sáng tạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng bày tỏ sự đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, cùng với những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục tiếp tục tăng cường hơn nữa về công tác xây dựng thể chế; triển khai nhanh nhất công tác xã hội hóa để củng cố nguồn lực cũng như tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ do Tổng cục đang thực hiện, triển khai.
Đặc biệt, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng nhấn mạnh đến sự "bứt phá – sáng tạo và hiệu quả” trong năm 2019. Cùng với trách nhiệm, sự nỗ lực và hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và toàn diện của Tổng cục trong năm 2018, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Tổng cục sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019, góp phần xứng đáng chào mừng 60 năm thành lập Bộ KH&CN.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *