Công bố hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”

Ngày 25/4, Bộ VHTT&DL đã công bố danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về các lĩnh vực VH-NT: Sân khấu, Âm nhạc, Kiến trúc, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật.
 
Lĩnh vực Âm nhạc có nhiều hồ sơ được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” nhất gồm 8 hồ sơ của các tác giả Chu Minh, Hoàng Hà-Cẩm La, Thuận Yến, Nguyễn Trọng Bằng, Doãn Nho, Phạm Minh Tuấn, Đinh Ngọc Liên, Vũ Văn Ký. Lĩnh vực này cũng có 29 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho 12 tác giả, đại diện gia đình tác giả, ngày 19/5/2012. Ảnh: TTXVN
Lĩnh vực Điện ảnh có một hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho tác giả Vũ Thị Lệ Mỹ và 24 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Kiến trúc có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Múa có 6 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” gồm các tác giả Ứng Duy Thịnh, Lê Ngọc Canh, Chu Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Việt Cường, Đặng Hùng và 5 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Mỹ thuật có một hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả Tạ Quang Bạo và 8 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Nhiếp ảnh có một hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” là tác giả Lương Nghĩa Dũng và 8 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Sân khấu có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho các tác giả Trần Đình Ngôn, Mịch Quang, Trần Bảng và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Văn học có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” gồm các tác giả Nguyễn Xuân Thiều, Xuân Quỳnh, Thu Bồn, Hữu Mai và 29 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
Lĩnh vực Văn nghệ dân gian có một hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho tác giả Ninh Viết Giao và 16 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.
 
"Giải thưởng Hồ Chí Minh" dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật; về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. 
 
"Giải thưởng Nhà nước" là giải thưởng cấp quốc gia dành cho những tác giả có một hoặc nhiều công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật; về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội.
 
Từ năm 1996 đến nay đã có 101 công trình, cụm công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 128 công trình, cụm công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật được trao tặng Giải thưởng Nhà nước.
 
Theo Báo điện tử Chính phủ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *