(Taichinh) – Một tổ chức chính trị – xã hội có chức năng, nhiệm vụ trong việc vận động, tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhận được đề nghị hợp tác viện trợ từ một tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Để thực hiện, cơ quan này đã giao cho một đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể, trong đó có việc xin mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để tiếp nhận viện trợ.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Xin hỏi trong trường hợp này đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức chính trị – xã hội nêu trên có được mở tài khoản ngân hàng hay không? Quy định của pháp luật về việc này như thế nào?
 
Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:
 
Điều 8 Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước quy định việc mởtài khoản tiếp nhận tiền viện trợ như sau:
 
“1. Chủ dự án được mở tài khoản tiền gửi viện trợ nước ngoài riêng cho từng dự án tại Kho bạc nhà nước nơi đăng ký giao dịch. Trường hợp Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ có quy định mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để phục vụ cho việc giải ngân, thanh toán chi trả (sau đây gọi chung là Ngân hàng phục vụ), thì chủ dự án được mở tài khoản tại Ngân hàng phục vụ.
 
2. Sau khi mở tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp việc mở các tài khoản nói trên, để phối hợp theo dõi và quản lý.
 
3. Nghiêm cấm việc dùng tài khoản cá nhân, thuê mượn hoặc nhờ tài khoản của cơ quan, đơn vị khác, hoặc mở tài khoản tại nước ngoài để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ nước ngoài tài trợ cho các dự án. Các trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp khoản viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài là viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận để thực hiện các mục tiêu phát triển và nhân đạo dành cho Việt Nam theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức chính trị – xã hội được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với mục tiêu và nội dung của các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, là đối tượng tiếp nhận viện trợ của chương trình, dự án, khoản viện trợ do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thì có thể mở tài khoản tiếp nhận nguồn tiền tài trợ cho chương trình, dự án, khoản viện trợ./.
 
Theo mof.gov.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *