Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ.
 
Cụ thể, dự án đầu tư mới tại Khu công nghệ cao có quy mô vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm.
 
Các dự án đã được UBND cấp tỉnh cấp phép đầu tư trước thời điểm Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại đây được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp.
 
Đồng thời, Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở (bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình nhà ở). Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định này.
 
Nghị định quy định nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được xem xét cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần và thời hạn phù hợp với thời gian làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao. Đối với các dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *