(Taichinh) – Công ty tôi có thực hiện thuê kiểm toán báo cáo quyết toán của dự án đầu tư, bên tôi đầu tư mua sắm có cả thiết bị phần cứng, trang bị bản quyền phần mềm (để cài đặt cho phần cứng) và dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
 
Việc tính phí kiểm toán thực hiện theo thông tư số 19/2011/TT-BTC. Khi tính cơ cấu vốn thiết bị (để đánh giá có chiếm từ 51% tổng mức đầu tư hay không) thì giá trị phần vốn này được xác định như nào? (chỉ gồm phần cứng hay tất cả các hạng mục) Rất mong nhận được sự phản hồi sớm của Bộ. Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:
 
Chi phí kiểm toán của dự án trên được xác định theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; do vậy, cơ cấu vốn thiết bị của dự án được quy định cụ thể như sau:
 
Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: “Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí liên quan khác”.
 
Tại khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 quy định: “Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ”.
 
Do đó, cơ cấu vốn thiết bị của dự án trên bao gồm chi phí thiết bị phần cứng, trang bị bản quyền phần mềm (để cài đặt cho phần cứng) và dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ.
 
Theo mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *