Đội hình xe tăng-thiết giáp của Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng-Thiết giáp.
Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công một số khối chính trong hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng T54B, tích hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh, thử nghiệm đạt kết quả tốt.
Trên cơ sở khảo sát thực tế, xây dựng thiết kế hệ thống, thử nghiệm… các cán bộ thực hiện đề tài đã nghiên cứu chế tạo thành công các khối chính trong hệ thống điều khiển hỏa lực xe tăng gồm: Khối đài quan sát; khối điều khiển truyền động đài quan sát; khối máy tính trung tâm (bao gồm máy tính xử lý ảnh, máy tính tính toán phần tử bắn, máy tính điều khiển truyền động, máy tính giao diện và điều khiển quang điện tử); khối thiết bị ngoại vi (gồm bảng điều khiển của trưởng xe, màn hiển thị và điều khiển của pháo thủ, cần điều khiển bổ sung của pháo thủ, màn hiển thị loại đạn, khối đo nhiệt độ thuốc đạn, khối đo các tham số nòng pháo). Ngoài ra, hệ thống cũng được kết nối với các thiết bị khác như: Khối điều khiển của trưởng xe, khối liên kết, khối đo các tham số khí tượng.
 
Các sản phẩm đã được thử nghiệm theo từng phân đoạn, tích hợp thành hệ thống hoàn chỉnh và thử nghiệm tổng hợp. Hệ thống cũng đã được lắp đặt, hiệu chỉnh thực tế trên xe tăng của Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng-Thiết giáp và thử nghiệm trong điều kiện cơ động tại thực địa. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, thực hiện đúng các chức năng theo thiết kế, có khả năng tiếp tục phát triển thành hệ thống hoàn chỉnh, đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
 
Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công các khối chính trong hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng có ý nghĩa lớn, góp phần chủ động nguồn vật tư, trang bị trong nước, nâng cao tính chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tăng-thiết giáp.
 
Nguồn tin: qdnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *