Buổi sinh hoạt chuyên đề về Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư 55) hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ c

Nhằm nâng cao nhận thức chuyên môn và hiệu quả công tác của thế hệ thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 12/11/2015 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chấp hành Chi đoàn Liên Vụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư 55) hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
 
 
Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí đại biểu, đại diện cho Chi đoàn Văn phòng Bộ, Chi đoàn Vụ Hợp Tác Quốc tế và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Liên Vụ Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Phan Duy Thịnh, Trưởng phòng Kế hoạch Bộ, ngành, địa phương, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp giới thiệu những nội dung chính của Thông tư 55 và những điểm khác biệt với Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 
 
 
Buổi sinh hoạt diễn ra hết sức sôi nổi, những điểm mới, khác biệt của Thông tư 55 đã được đồng chí Phan Duy Thịnh giới thiệu cụ thể, xúc tích. Rất nhiều các câu hỏi liên quan đến một số nội dung còn chưa rõ hoặc có cách hiểu khác nhau đã được các đồng chí đoàn viên thanh niên đặt ra và trao đổi trực tiếp với đồng chí Phan Duy Thịnh để thống nhất cách hiểu.
 
Buổi sinh hoạt chuyên đề về cơ bản đã giúp đoàn viên thanh niên khối Trụ sở Bộ nắm bắt rõ hơn về Thông tư 55. Điều này đặc biệt thiết thực đối với các đồng chí đoàn viên hiện đang là chuyên viên tại các đơn vị trực tiếp có hoạt động xây dựng, hướng dẫn xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác của thanh niên trong khối các đơn vị thuộc Trụ sở Bộ.
 
Trong thời gian sắp tới, Chi đoàn Liên Vụ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề hơn nữa nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chia sẻ những kiến thức bổ ích tới các đồng chí đoàn viên Chi đoàn nói riêng và thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung./. 
 
Nguồn:  Ban Chấp hành Chi đoàn Liên Vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *