Sáng 06/12/2016, tại Trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Tổng cục đã có buổi tiếp và làm việc với ông Patrik Jonasson – Giám đốc hành chính công khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1 Quốc tế) về hợp tác đẩy mạnh hoạt động mã số mã vạch ở Việt Nam.
 
 
 
Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu khái quát về các hoat động chính của GS1 Quốc tế cũng như GS1 Việt Nam, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động mã số mã vạch và thảo luận về khả năng hợp tác giữa GS1 Quốc tế và Tổng cục TCĐLCL nhằm giúp GS1 Việt Nam phát triển tốt hơn về lập kế hoạch đề xuất và triển khai chương trình đào tạo về tiêu chuẩn dữ liệu toàn cầu GDS tại Việt Nam; giúp GS1 Việt Nam cơ cấu tại tổ chức; tham gia vào dự án thí điểm liên quan đến GDS do APEC và GS1 chủ trì; áp dụng tiêu chuẩn, giải pháp GS1 vào thành phố thông minh…
 
Tổ chức Mã số mã vạch Việt Nam (GS1 Việt Nam)
 
GS1 Việt Nam là tổ chức Mã số mã vạch (MSMV) quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được công nhận là thành viên chính thức của GS1 quốc tế từ tháng 5/1995 và được cấp đầu mã số quốc gia GS1 là 893.
 
GS1 Việt Nam là tổ chức đại diện duy nhất của Việt Nam tại GS1 quốc tế; đại diện cho GS1 để triển khai Hệ thống GS1 tại Việt Nam. GS1 Việt Nam quản lý ngân hàng mã quốc gia 893, cấp mã doanh nghiệp và giúp các nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và các tổ chức quan tâm khác áp dụng công nghệ MSMV trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của mình, cũng như ứng dụng MSMV cho trao đổi dữ liệu bằng điện tử (EDI).
 
Hiện nay, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động MSMV được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và nội dung quản lý nhà nước được tuân thủ theo Quyết định số 45/2002/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 27/3/2002 “Về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về MSMV và cơ quan quản lý nhà nước về MSMV” và Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý MSMV”
 
Hệ thống GS1 có thể chia làm năm nhóm tiêu chuẩn chính như sau: Tiêu chuẩn về các loại mã số; Tiêu chuẩn về các loại mã vạch; Tiêu chuẩn về các gói tin điện tử; Tiêu chuẩn về các mạng toàn cầu (global networks); Tiêu chuẩn về thương mại qua điện thoại di động (Mobile Commerce).
 
Nguồn:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *